Không phải không yêu

0
273

Không phải không yêu

Tên gốc  : Bất thị bất ái

Tác giả: Phong Lưu Thế

Thể loại: Đam mỹ, ngược tâm

Edit : Anh Vũ

————- Văn án —————-

” Ta chỉ là một sủng vật…”

” Ta không có tư cách quản chuyện của chủ nhân…”

” Ngươi có thể mặc sống chết của ta…” – thế nhưng ngươi luôn ngăn cả ta tự tổn hại bản thân.

Tại sao? Tại sao ngươi lại để ta cảm thấy có hy vọng, cảm thấy có thể cứu vớt… Nhưng rồi lại để ta biết, ta chỉ là một sủng vật, không thể có mong muốn có thể được ngươi yêu thương…

Ngươi đối kẻ khác sủng nịch yêu thương… Vì sao, ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu ta? Trong mắt ngươi, ta là thứ gì?

Là ta ngu ngốc sao…?

Nếu như kẻ đó không yêu mình, hà tất phải để bản thân càng lún sâu?

Vì ta ngu ngốc sao… ?

” Ái tình là sự nghiêm phạt của thượng đế đối với nhân lọai ích kỷ.”

Không phải không yêu – CHƯƠNG 1.

Không phải không yêu – CHƯƠNG 2.

Không phải không yêu – CHƯƠNG 3.

Không phải không yêu – CHƯƠNG 4.

Không phải không yêu – CHƯƠNG 5.

Không phải không yêu – CHƯƠNG 6.

Không phải không yêu – CHƯƠNG 7.

Không phải không yêu – CHƯƠNG 8.

Không phải không yêu – CHƯƠNG 9.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here