Huyết chi dụ hoặc

0
306

Huyết chi dụ hoặc

Tác giả: Thủy Bố Ổ

Thể loại: hiện đại, Huyết tộc, ma cà rồng mỹ công X nhị hóa thụ, không có thịt, manh văn, ngược nhẹ, HE.

Edit: Sagun

Văn án: Sau khi được các nhà phân tích giám định, đây là một bộ manh văn. Có người thích nhị hóa thụ, có người lại yêu ma cà rồng mỹ công, có người muốn ngừng mà không được cái sự cua đồng, cùng với tình yêu rực rỡ chưa từng thấy.

******************************************************************************

Ở đây, ngươi tin tưởng sao?

Ngươi tin? Ta cho quỳ !

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 1

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 2

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 3

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 4

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 5

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 6

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 7

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 8

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 9

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 10

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 11

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 12

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 13

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 14

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 15

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 16

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 17

Huyết chi dụ hoặc – CHƯƠNG 18

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here