Mạt thế trọng sinh chi tạc băng

0
798

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng.

Tác giả : Mạc Thần Hoan.

Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤

Beta : Beta-bấy bì.❤

Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn, băng sơn trúc mã thiếu tá công (Kỷ Xuyên Trình) x tạc mao phú nhị đại mĩ thụ (Cảnh Hạ),  HE.

Độ dài : 107 chương chính văn + 12 phiên ngoại.

Tình trạng: Hoàn.

Raw : Tấn Giang.

QT : Xà Viện.

 

Văn án:

Toàn cầu tiến hóa, mạt thế giáng xuống.

Cảnh Hạ từ nhỏ miệng ngậm muỗng vàng mà sinh ra, một đường thuận buồm xuôi gió trải qua ba lượt thú triều đại chiến, chém chết biến dị thể cấp S, cư nhiên không nghĩ tới cuối cùng lại chết trong tay đệ đệ thân sinh.

Mở mắt ra lần nữa, thế nhưng lại trở về trước khi mạt thế ?!!

Cái gì ?!!

Ngươi có Bàn Tay Vàng là không gian sao ?

Ha hả, ta có hung khí hình người vô địch này !!!

Hung khí hình người nào đó : …

Tạc băng tạc băng*, người tạc là tên có bề ngoài lạnh lùng vô tình, còn băng cũng chính là trái tim bị đóng băng nhiều năm  của hắn.

Đây là một câu chuyện yên lặng thầm mến của nhiều năm xưa.

Vả lại nhìn xem người nào đó cầm băng xuyên cùng máy khoan điện, từng bước từng bước một đem đáy lòng người nào đó xuyên tạc!

(*Tạc băng = Đục băng, cơ mà để đục nghe quá nặng nề nên bạn giữ nguyên văn. :3)

 

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 1.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 2

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 3.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 4.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 5.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 6.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 7.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 8.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 9.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 10

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 11.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 12.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 13.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 14.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 15.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 16.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 17.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 18.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 19.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 20.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 21.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 22.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 23.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 24.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 25.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 26.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 27.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 28.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 29.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 30.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 31.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 32.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 33.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 34.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 35.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 36.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 37.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 38.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 39.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 40.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 41.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 42.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 43.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 44.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 45.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 46.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 47.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 48.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 49.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 50.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 51.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 52.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 53.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 54.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 55.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 56.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 57.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 58.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 59.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 60.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 61.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 62.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 63.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 64.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 65.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 66.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 67.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 68.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 69.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 70.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 71.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 72.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 73.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 74.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 75.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 76.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 77.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 78.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 79.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 80.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 81.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 82.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 83.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 84.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 85.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 86.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 87.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 88.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 89.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 90.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 91.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 92.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 93.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 94.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 95.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 96.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 97.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 98.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 99.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 100.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 101.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 102.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 103.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 104.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 105.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG 106.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng – [MẠT THẾ] CHƯƠNG CUỐI.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here