Mang theo linh tuyền xuyên thành nông dân

0
683

Tác giả: Xuân Chí Thì Hoà

Editor beta-reader proofer: Miêu Nhi, So Mắt Híp, Umi

Tiến độ:Hoàn

Truyên CỐ THUẦN VIỆT, ai đọc k quen thì chịu vậy :v :v :v

Văn án

Quý Hòa xuyên qua đến một nhà nông toàn cực phẩm, trở thành đứa con bị cả nhà coi là sao chổi mà ngược đãi, điều này sao mà nhịn được?

Cũng may linh tuyền tùy thân đời trước còn bên cạnh, cứ tách hộ trước rồi làm giàu, để cả cái nhà toàn cực phẩm kia chống mắt lên mà nhìn đi!

Gặp được một thiếu niên cần cù dịu ngoan, cư nhiên lại là một song nhi, có thể sinh em bé?

Nhìn đôi mắt rưng rưng nước kia nhìn hắn, tim Quý Hòa càng đập càng nhanh, sắp chịu không được nữa rồi.

Không chịu được nữa thì không cần chịu!

Còn chờ cái gì!

Tag: chủng điền văn sinh tử

Keywords: nhân vật chính: Quý Hòa, Trương Tiểu Dư ┃ phối hợp diễn: một nhà Quý Đại Tài, một nhà Trương gia, một nhà bác cả, người dân trong thôn ┃ cái khác: xuyên qua, chủng điền, cực phẩm, bánh bao

Đề cử Tấn Giang:

Quý Hòa xuyên qua đến một nhà nông toàn cực phẩm, trở thành đứa con trai bị người nhà coi là sao chổi, cha mẹ không thương, huynh muội không yêu, ngay cả mấy đứa cháu cũng dám bắt nạt hắn, ngày như vậy không thể nhẫn nhịn! May mà hắn có linh tuyền tuỳ thân, đoạn thân tách hộ không gánh nặng! Gặp được một thiếu niên dịu ngoan cần cù, vừa lúc lấy về làm phu lang, ngươi yêu ta ta sủng ngươi, hoan hoan hỉ hỉ làm giàu. Vì tiểu phu lang cùng một chuỗi tiểu bao tử nhà mình, Quý Hòa dũng cảm tiến bước trên con đường làm ăn lập nghiệp! Truyện này nhân vật đông đảo, có chất phác thiện lương, cũng có gian trá đáng giận, nhân vật chính sẽ có một chuỗi thân thích cực phẩm, cho nên chuẩn bị xem tình tiết đấu tranh với cực phẩm, ngược cực phẩm hơi bị sướng! Nhưng thân thích bằng hữu nhiệt tình giúp đỡ nhân vật chính thì lại không thiếu ấm áp. Tập trung vào văn làm ruộng làm giàu, có linh tuyền lại điểm thiêm nhiều sắc thái thần kỳ. Những quanh co về thân thế làm gia tăng thêm phần thú vị cho câu chuyện.

Note của Miêu: truyện k quá bàn tay vàng, chủ yếu là về ngược cực phẩm, thế nên đừng thắc mắc sao đất diễn của cực phẩm còn nhiều hơn cả NVC, kết thúc ngược xong cực phẩm là hết, nên đừng thấy hụt :3

 

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 01

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 02

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 3

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 04

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 05

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN -06

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 07

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 08

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 09

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 10

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 11

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 12

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN -13

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 14

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 15

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN -16

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 17

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 18

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 19

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 20

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 21

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 22

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 23

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 24

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 25

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 26

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 27

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 28

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 29

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 30

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 31

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 32

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 33

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 34

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 35

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 36

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 37

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 38

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 39

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 40

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 41

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 42

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 43

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 44

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 45

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 46

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 47

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 48

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN -49

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 50

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 51

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 52

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 53

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 54

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 55

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 56

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 57

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 58

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 59

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 60

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 61

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 62

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 63

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 64

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 65

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 66

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 67

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 68

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 69

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 70

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 71

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 72

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 73

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 74

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 75

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 76

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 77

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 78

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 79

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 80

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 81

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 82

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 83

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 84

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 85

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 86

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 87

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 88

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 89

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 90

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 91

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 92

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 93

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 94

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 95

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 96

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 97

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 98

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 99

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 100

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 101

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 102

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 103

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 104

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 105

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 106

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 107

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TRUYỀN – 108

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 109

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 110

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 111

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 112

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 113

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 114

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 115

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 116

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 117

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 118

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 119

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 120

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 121

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 122

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 123

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 124

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 125

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 126

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 127

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 128

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 129

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 130

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 131

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 132

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 133

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 134

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 135

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 136

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 137

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 138

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 139

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 140

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 141

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 142

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 143

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 144

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 145

MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN – LINH TUYỀN – 146

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here