Ma đầu đến đây ăn kẹo

0
332

Ma đầu lai cật đường

Tạm dịch: Ma đầu đến đây ăn kẹo

Tác giả: Thập Nhất Đích Ảnh Tử

Nguồn: Jules 22

Editor: Tịnh

Chuyển ngữ: QT đại ca + Google đại thúc

Tình trạng: hoàn

Văn án

Đây chính là một câu chuyện nhỏ về Đạo trưởng thương tình mang đại ma đầu tiện manh tiện manh về nhà. Sau đó cọ xát ra tình cảm, thuận tiện giải quyết những chuyện trước kia, sau đó đàm chuyện luyến ái.

Ngọt.

Kỳ thật đại ma đầu không xấu xa như biểu hiện.

Truyện này tên là:[ đại ma đầu tuấn tú tiểu đạo trưởng ][ hai ba chuyện xảy ra trên đường của tiểu đạo trưởng][ một viên kẹo mua được một đại ma đầu]

Ngọt, hỗ sủng, thụ sủng công nhiều hơn một chút. Tác giả thiển độ công khống.

Bình tĩnh ôn nhu công x cố chấp cường bĩ thụ.

Hạ Văn Hi x Cố Trầm Uyên

Chủ công

Nội dung nhãn: Cường cường, nhân duyên gặp gỡ bất ngờ không như mong muốn, tiên hiệp, tu chân

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hạ Văn Hi, Cố Trầm Uyên ┃ phối hợp diễn: Hạc Sơn lão nhân, Hạ Lăng, Cố Tiêu ┃ cái khác: Ngọt, cường cường, hỗ sủng

 

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 1

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 2

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 3

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 4

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 5

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 6

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 7

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 8

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 9

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 10

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 11

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 12

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 13

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 14

Ma đầu đến đây ăn kẹo – [MA ĐẦU] CHƯƠNG 15

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here