Liệp Lang đảo

0
552

Tác phẩm: ĐẢO LIỆP LANG

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: Mạt thế – Cường cường – Đấu tranh sinh tồn – 1X1 – HE

Tình trạng bản gốc: đã kết thúc (57 chương)

Biên tập: Lam Thương Y

Tình trạng bản edit: Hoàn thành

✿ Văn án ✿

Nếu như ánh nắng ảm đạm mỗi ngày có thể xuyên thấu các tầng mây như thật lâu trước đây, thì trái đất vẫn có thể mang một màu xanh ngắt xinh đẹp, thậm chí càng xanh thăm thẳm.

Kỷ niên công nguyên kết thúc từ đó, nó trở thành giai đoạn lịch sử dần dần lùi về quá khứ nhưng vĩnh viễn không thể lãng quên.

Tóm lại đây là giai đoạn lịch sử giãy dụa, đấu tranh của một thanh niên ngay thẳng, chính trực không rõ tại sao giết người, không rõ tại sao bị lưu đày.

Ngụy? Cuối thời, không tang thi, không ngoại tinh nhân, không ma pháp, không thú nhân, HE. Nhiều CP.

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 1

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 2

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 3

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 4

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 5

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 6

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 7

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 8

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 9

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 10

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 11

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 12

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 13

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 14

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 15

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 16

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 17

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 18

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 19

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 20

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 21

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 22

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 23

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO -CHƯƠNG 24

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 25

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 26

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 27

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 28

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 29

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 30

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 31

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 32

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 33

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 34

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 35

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 36

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 37

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 38

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 39

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 40

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 41

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 42

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 43

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 44

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 45

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 46

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 47

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 48

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 49

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 50

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 51

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 52

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 53

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 54

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 55

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 56

Liệp Lang Đảo – LIỆP LANG ĐẢO – CHƯƠNG 57

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here