Kế hoạch dụ bắt Merman

0
434

Tên truyện: Kế hoạch dụ bắt Merman

Tác giả: Sam dữu tử đường

Thể loại:  Điềm văn, sinh tử, khoa học viễn tưởng, nhân ngư, tương lai

Tình trạng Raw: Hoàn 26 chương (20 Part + 6 phiên ngoại) (Raw lấy ở Kho tàng đam mỹ )

Tiến độ edit: Đã hoàn thành.

Dịch: QT + GG trans

Edit: Chiu

Văn án:

Trước kia có một tiểu mỹ nam ngư cô độc hướng tới cuộc sống trên đất liền.

Sau đó hắn bị thượng tướng phúc hắc lừa về nhà làm ấm giường ~~~

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 1

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 2

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 3

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 4

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 5

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 6

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 7

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 8

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 9

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 10

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 11

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 12

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 13

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 14

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 15

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 16

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 17

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 18

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 19

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 20

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 21

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 22

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 23

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 24

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 25

Kế hoạch dụ bắt Merman – KẾ HOẠCH DỤ BẮT MERMAN – CHƯƠNG 26

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here