Giáo hóa trường

0
232
Tác giả: Lôi Mễ
Dịch: Bánh Tiêu 
Thể loại: Hình sự trinh thám.
Đây là quyển thứ ba (sau Đề Thi Đẫm Máu) trong một loạt truyện trinh thám về tâm lý tội phạm của Lôi Mễ: Độc giả thứ 7, Chân dung tâm lý tội phạm – Đề thi đẫm máu, Trường giáo hóa tâm lý tội phạm, Dòng chảy ngầm của tâm lý tội phạm.
MỤC LỤC

Giáo hóa trường – Tiết tử – NGÀY NHÀ GIÁO

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 1 – CÔ NHI VIỆN

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 2 – GẶP LẠI

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 3 – THƯƠNG XÓT

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 4 – THIÊN SỨ

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 5 – CỐ SỰ CỦA LA GIA HẢI

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 6 – PHƯƠNG HƯỚNG

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 7 – THẨM PHÁN

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 8 – MÊ CUNG NGẦM 

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 10 – TRÙNG HỢP

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 11 – GIÁO HÓA TRƯỜNG

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 12 – VẾT TÍCH

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 13 – CỐ SỰ CỦA CÔ Q

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 14 – DIỄN XUẤT ĐAU THƯƠNG (1)

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 15 – DIỄN XUẤT ĐAU THƯƠNG (2)

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 16 – NGHI THỨC

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 17 – TÁI HIỆN TAI NẠN XE

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 18 – MẤT PHƯƠNG HƯỚNG CÙNG CHỨNG MINH.

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 19 – ĐỨA TRẺ ĐÁNG THƯƠNG

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 20 – CÔNG CỤ

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 21 – HỒI ỨC

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 22 – CỐ SỰ CỦA J TIÊN SINH.

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 23 – HẮN VÀ “NÀNG”

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 24 – VÃN HỒI

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 25 – MẤT CHỐN VUI CHƠI

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 26 – THEO DÕI.

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 27 – CỐ SỰ CỦA H TIÊN SINH

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 28 – THÍ NGHIỆM

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 29 – THIÊN SỨ GÃY CÁNH

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 30 – SÚNG

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 31 – NGƯỜI QUYÊN TẶNG

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 32 – MÔ HÌNH SKINNER

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 33 – CÁI GỌI LÀ VẬN MỆNH

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 34 – TUYỆT LỘ

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 35 – KẾ TRONG KẾ

Giáo hóa trường – CHƯƠNG 36 – CÁT BỤI TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here