Dục mãn hạnh lâm

0
111

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại : Đam mỹ, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, anh tuấn công bình phàm thụ, hiện đại đô thị, ngược tâm, ngược thân

Rating : NC-17

Nội dung : Hướng Nhất Phương – một bác sĩ đi từ vùng quê nghèo lên thành phố….tìm vợ (đã bỏ nhà ra đi), chẳng may gặp phải ba tên lang sói, cộng thêm tên sắc lang bạn cũ.

Mục lục

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 1 – VÀO THÀNH

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 2 – NGƯỜI ĐÀN ÔNG MANG KÍNH

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 3 – TIỀN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 4 – ĐIÊU NAN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 5 – ĐÙA GIỠN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 6 – ĐẠI TRỪNG

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 7 – ĐÊM ĐỘNG PHÒNG ÁC MỘNG

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 8 – ÁC MỘNG KÉO DÀI

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 9 – TẢO AN, VÃN AN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 10 – TÂM SỰ

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 11 – MỐI TÌNH ĐẦU

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 12 – XUNG ĐỘT

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 13 – GIAO DỊCH

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 14 – TRẦM LUÂN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 15 – SỰ KHÁC NHAU

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 16 – DẠ YẾN CHI XUNG ĐỘT

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 17 – ANH EM TRANH GIÀNH

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 18 – NÓI THẬT NÓI DỐI

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 19 – GIAO DỊCH CHẠY TRỐN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 20 – THÁC THÂN VƯỢT QUA

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 21 – NGÂY NGÔ YÊU ĐƯƠNG

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 22 – TÌNH NGHĨA LƯỠNG NAN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 23 – ĐAU LÒNG

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 24 – CÁC ANH TRAI CỦA HẮC NGÂN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 25 – ẨU ĐẢ

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 26 – HẮC NGÂN KHÓ HIỂU

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 27 – LỒNG GIAM

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 28 – ĐOẠN TUYỆT TÌNH ÁI

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 29 – RỐI

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 30 – BỎ TRỐN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 31 – KẾT THÚC LÀ BẮT ĐẦU

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 32 – DÂY DƯA

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 33 – PHÁ BĂNG

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 34 – LY HÔN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 35 – GỌI YÊU

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 36 – BỒI THƯỜNG

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 37 – VA CHẠM

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 38 – YÊU VẪN NHƯ XƯA

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 39 – DỤC ÁI

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 40 – TÂM TÌNH HỖN LOẠN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 41 – NGU MUỘI

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 42 – ĐÃ TRỞ VỀ

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 43 – CẦU HÔN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 44 – ĐỒNG HỌC HỘI PHONG BA (THƯỢNG)

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 45 – ĐỒNG HỌC HỘI PHONG BA (TRUNG)

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 46 – ĐỒNG HỌC HỘI PHONG BA (HẠ)

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 47 – NGỐC

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 48 – BUÔNG TAY CHO ANH BAY ĐI

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 49 – OAN GIA GẶP MẶT

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 50 – BẮT CÓC

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 51- UY HIẾP

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 52 – DỰA SÁT VÀO

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 53 – CỐ NHÂN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 54 – HY SINH

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 55 – MÁU

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 56 – KHÔNG ĐAU

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 57 – TÌNH YÊU KHIẾN KẺ KHÁC PHIỀN NÃO

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 58 – CHIẾN TRANH CỦA NAM NHÂN

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 59 – QUANG MINH

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 60 – KẾT CỤC (THƯỢNG)

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 61 PN1

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 62 PN2

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 63 PN3 ĐÁI GIA CHÚC ĐÍCH ĐỒNG HỌC HỘI

Dục mãn hạnh lâm – CHƯƠNG 64 PN4 CỔ ĐẠI THIÊN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here