Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ

0
186

Đông Phương Bt Bi Đng Nhân

Tác gi: Vân Quá Thị Phi

Th loi: Đồng nhân, cổ trang, trọng sinh, công sủng thụ, H.E

Địch Vân (Dương Liên Đình) X Đông Phương Bất Bại

Edit: Spum-chan + Eris

Beta: Eris

Văn án

Hắn là Địch Vân,

Là Dương Liên Đình,

Một đời kiêu hùng, trọn đời yêu một người…

Hồng y phi dương, cầm tiêu mập hợp

Cúi hay ngẩng đầu chỉ trong chốc lát, chỉ điểm giang sơn,

Tại đây nơi bát phong chi thế bãi độ, nguyện nắm tay nhau, nhìn ngày tàn trăng tỏa….

Tác gi có chuyn mun nói:

Vẫn luôn muốn viết đồng nhân Đông Phương Bất Bại, trong nguyên tác, y kiêu hùng không ai bì nỗi, lại là một người đáng thương hồ đồ. Không trách y si tình cảđời, chỉ trách y dại dột đã chọn nhầm người mà yêu, nhưng ở phương diện khác mà nhìn thì cũng là biệt vô tuyển trạch! (không có lựa chọn nào khác!)

Liền với Địch Vân cũng là một người si tình, suy nghĩ trái phải, quả nhiên là trời sinh một đôi a, hơn nữa cuối cùng Địch Vân thực trở nên rất cường đại. Một si tình nhân như vậy mới biết quý trọng, khiến hắn trân trọng Đông Phương GG đúng là tốt cực kỳ na~

MỤC LỤC

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 1 – ĐỊCH VÂN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 2 + 3

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 4 – LUYỆN KIẾM

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 5 – BƯỚM GIẤY

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 6 – BUỘC TÓC

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 7 – XUỐNG NÚI

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 8 – HAI NGƯỜI

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 9

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 10 +11

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 12 – GIÁO TỬ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 13 – CỐ NHÂN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 14 – SÁNG SỚM

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 15 – NGƯỜI TỚI

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 16 – THIẾU NIÊN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 17 – ĐỘT BIẾN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 18 – HÀI TỬ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 19 – BÁI SƯ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 20 – CƯỢC !

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 21 – ĐINH ĐIỂN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 22 – ÔM

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 23 – HÔN……

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 24 – HẲN LÀ…

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 25 – LỆNH HỒ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 26 – TÁI NGỘ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 27 – THÍCH

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 28 – KỸ VIỆN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 29 – TRỊ THƯƠNG

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 30 – KẾ SÁCH

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 31 – TỨC GIẬN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 32 – XƯNG HÔ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 33 – ĐÔNG PHƯƠNG VÂN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 34 – TẨY THỦ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 35 – TẨY THỦ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 36 – TẨY THỦ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 37 – TẨY THỦ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 38 – TẦM HỌA

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 39 – PHÍ BÂN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 40 – LỤC CÚC

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 41 – KẾT CỤC

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 42 – THẲNG THẮN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 43 – THẲNG THẮN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 44

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 45 – TRÚC LÂM

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 46 – TRÚC ỐC

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 47 – LÝ TRÍ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 48 – LUYỆN CẦM

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 49 – RỜI ĐI

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 50 – CỘNG KHÚC

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 51 – BỆNH TÌNH

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 52 – THÍCH

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 53 – SÍNH LỄ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 54 – NGĂN CÁCH

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 55 – MẤT TÍCH

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 56 – MAI TRANG

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 57 – LAO TÙ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 58 – NHẬM NGÃ HÀNH

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 59 – HƯỚNG VẤN THIÊN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 60 – ĐỒN ĐÃI

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 61 – TRÂM GÀI TÓC

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 62 – ĐẠI HÔN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 63 – ĐỘT BIẾN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 64 – TAY PHẢI

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 65 – NẮM LẤY

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 66 – CHỮA THƯƠNG

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 67 – CHỮA THƯƠNG

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 68 – CHỮA THƯƠNG

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 69 – QUÊN MẤT

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 70 – TRƯỚC KIA

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 71 – PHIỀN NÃO

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 72 – PHONG HÀN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 73 – XUẤT CỐC

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 74 – TƯƠNG TÂY

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 75

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 76

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 77 – PHÚC CHÂU

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 78 – NHÀ CŨ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 79

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 80 – TỊCH TÀ KIẾM PHỔ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 81 – THU ĐỒ ĐỆ

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 82 – SƯ MUỘI

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 83 – TUNG SƠN

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 84 – TRANH ĐOẠT

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 85 – KẾT THÚC

Đông Phương Bất Bại chi bát phong độ – CHƯƠNG 86 PN1 – NGŨ PHÁCH ĐỒI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here