Dị địa trọng sinh chi bạch

0
218

Dị địa trọng sinh chi bạch

Tác giả: Du Tai Nhân

Tình trạng gốc: Hoàn Độ dài: 4 quyển, vài phiên ngoại

Edit: Aoi Gin

Nguồn: VNS và Thổ Long

Thể loại: xuyên không, thầy trò, ấm áp văn.

Pairing: Mộ Dung Lâm Phong x Mộ Dung Bạch

Tóm tắt

Du ký ngọt ngào ở Thương Mộc đại lục của Sư phụ ôn nhu kì thực phúc hắc cùng Đồ đệ đáng yêu có siêu năng lực, ngọt ngào ấm áp bánh bao văn.

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 1 QUYỂN 1: KIẾP NÀY

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 2 QUYỂN 1: NGHI HOẶC

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 3 QUYỂN 1: GẶP NHAU

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 4 QUYỂN 1: TẮM RỬA

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 5 QUYỂN 1: ĐÔI MẮT

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 6 QUYỂN 1: SƯ PHỤ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 7 QUYỂN 1: ĂN CƠM

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 8 QUYỂN 1: NHỚ LẠI (1)

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 9 QUYỂN 1: NHỚ LẠI (2)

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 10 QUYỂN 1: THỰC BẠCH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 11 QUYỂN 1: BẠCH HỒ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 12 QUYỂN 1: TẬP VIẾT

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 13 QUYỂN 1: TRÁI DỪA

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 14 QUYỂN 1: HÁI THUỐC

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 15 QUYỂN 1: GẶP NẠN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 16 QUYỂN 1: RỊT THUỐC

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 17 QUYỂN 1: SƠN ĐỘNG (1)

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 18 QUYỂN 1: SÁT KHÍ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 19 QUYỂN 1: SÁT Ý

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 20 QUYỂN 1: HÔN MÊ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 21 QUYỂN 1: NGỰ PHONG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 22 QUYỂN 1: HẰNG NGÀY (1)

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 23 QUYỂN 1: ÔN TUYỀN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 24 QUYỂN 1: ÁI MUỘI [ĐEN TỐI, MỜ ÁM]

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 25 QUYỂN 1: CHỢ (1)

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 26 QUYỂN 1: XẤU HỔ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 27 QUYỂN 1: TỬU LÂU

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 28 QUYỂN 1: PHONG BA (1)

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 29 QUYỂN 1: BẠCH QUẢ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 30 QUYỂN 1: THỨC TỈNH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 31 QUYỂN 1: MẤT TÍCH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 32 QUYỂN 1: LẠC ĐƯỜNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 33 QUYỂN 1: ĐÙI GÀ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 34 QUYỂN 1: MƯA TO

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 35 QUYỂN 1: CẢM MẠO

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 36 QUYỂN 1: ÁC MỘNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 37 QUYỂN 1: HỨA HẸN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 38 QUYỂN 1: TỚI THĂM

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 39 QUYỂN 1: TƯ TÂM

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 40 QUYỂN 1: TIỄN NGƯỜI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 41 QUYỂN 1: GẶP LẠI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 42 QUYỂN 1: THỔ LỘ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 43 QUYỂN 1: VỀ NHÀ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 44 QUYỂN 1: KẾ HOẠCH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 1 QUYỂN 2: XUẤT PHÁT

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 2 QUYỂN 2: NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 3 QUYỂN 2: TỈNH LẠI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 4 QUYỂN 2: KHÔNG NGOAN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 5 QUYỂN 2: ĐỘT KÍCH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 6 QUYỂN 2: HỒI PHỦ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 7 QUYỂN 2: PHU NHÂN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 8 QUYỂN 2: TÉ XỈU

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 9 QUYỂN 2: TÌM DƯỢC

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 10 QUYỂN 2: GIỚI THIỆU

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 11 QUYỂN 2: CÁ NƯỚNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 12 QUYỂN 2: QUỐC QUÂN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 13 QUYỂN 2: TRIỆT VIỆT

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 14 QUYỂN 2: QUÁI DỊ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 15 QUYỂN 2: HẬU QUẢ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 16 QUYỂN 2: NGUYÊN TIÊU

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 17 QUYỂN 2: PHÁO HOA

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 18 QUYỂN 2: TÀN NHẪN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 19 QUYỂN 2: YẾN HỘI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 20 QUYỂN 2: UỐNG RƯỢU

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 21 QUYỂN 2: SAY RƯỢU

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 22 QUYỂN 2: TỈNH RƯỢU

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 23 QUYỂN 2: QUA LẠI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 24 QUYỂN 2: NẢY MẦM

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 25 QUYỂN 2: TUYỆT VỌNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 26 QUYỂN 2: GẶP LẠI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 27 QUYỂN 2: GHEN TỊ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 28 QUYỂN 2: GHEN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 29 QUYỂN 2: BỊ PHỎNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 30 QUYỂN 2: TÌNH CỜ GẶP MẶT

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 31 QUYỂN 2: THÍCH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 32 QUYỂN 2: TỪ CHỐI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 33 QUYỂN 2: TRỪNG PHẠT

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 34 QUYỂN 2: BỨC HỌA

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 35 QUYỂN 2: THÍCH KHÁCH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 36 QUYỂN 2: ĐẶNG DĨNH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 37 QUYỂN 2: LÁ THƯ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 38 QUYỂN 2: CHÂN TƯỚNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 39 QUYỂN 2: VĨNH VIỄN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 40 QUYỂN 2: CÁO BIỆT

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 41 QUYỂN 2: RỜI ĐI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 1 QUYỂN 3: NGƯỜI TUYẾT

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 2 QUYỂN 3: NHU TÌNH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 3 QUYỂN 3: ĐẾN NƠI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 4 QUYỂN 3: DIỄM OÁNH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 5 QUYỂN 3: TRẦN THẦN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 6 QUYỂN 3: LÝ TRÚC

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 7 QUYỂN 3: THÂN TÌNH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 8 QUYỂN 3: NGUYÊN DO

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 9 QUYỂN 3: HÔN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 10 QUYỂN 3: KỊCH VIỆN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 11 QUYỂN 3: PHỦ LÝ TƯỚNG QUÂN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 12 QUYỂN 3: LÝ TƯỚNG QUÂN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 13 QUYỂN 3: SUỐI NƯỚC NÓNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 14 QUYỂN 3: HAI KẺ DỞ HƠI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 15 QUYỂN 3: NGÀY MƯA NĂM ẤY

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 16 QUYỂN 3: THỈNH CẦU CỦA LÝ TƯỚNG QUÂN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 17 QUYỂN 3: VINH VƯƠNG PHỦ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 18 QUYỂN 3: ĐAU ĐỚN CỦA NGỰ PHONG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 19 QUYỂN 3: ĐỀ NGHỊ CỦA DIỄM OÁNH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 20 QUYỂN 3: GẶP DIỄM NGUYỆT CƠ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 21 QUYỂN 3: ĐƯỜNG ĐẾN HOÀNG CUNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 22 QUYỂN 3: CĂN NHÀ NHỎ TRONG RỪNG HOA

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 23 QUYỂN 3: YẾN TIỆC

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 24 QUYỂN 3: GHEN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 25 QUYỂN 3: AN ỦI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 26 QUYỂN 3: UYỂN HỒNG LÂU

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 27 QUYỂN 3: GẶP LẠI TRÚC TỬ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 28 QUYỂN 3: NÓNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 29 QUYỂN 3: TIỂU BẠCH SẼ BẢO VỆ SƯ PHỤ!

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 30 QUYỂN 3: GIÓ LẶNG TRƯỚC MƯA GIÔNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 31 QUYỂN 3: LỜI ÁC ĐỘC

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 32 QUYỂN 3: CƠN LỐC MÁU

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 33 QUYỂN 3: TÌM KIẾM

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 34 QUYỂN 3: QUÁ KHỨ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 35 QUYỂN 3: DIỄM THÍCH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 36 QUYỂN 3: VẪN LUÔN YÊU

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 37 QUYỂN 3: THỈNH TỘI

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 38 QUYỂN 3: CẦU XIN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 39 QUYỂN 3: TIỂU BẠCH MUỐN LÀM NƯƠNG TỬ CỦA SƯ PHỤ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 40 QUYỂN 3: ẢNH HƯỞNG CỦA BẠCH QUẢ

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 41 QUYỂN 3: LO LẮNG

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 42 QUYỂN 3: THƯ CỦA LÝ TƯỚNG QUÂN

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 43 QUYỂN 3: TRÁI LỆNH

Dị địa trọng sinh chi bạch – CHƯƠNG 44 QUYỂN 3: HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ?

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here