Đế quốc bóng tối

0
372

| tác giả | Tiêu Đường Đông Qua (donggua1986)

| thể loại | hiện đại đam mỹ, hắc đạo, mỹ công, cường cường, 1vs1, HE

| dịch | Hy Hy

Văn án

Từ trước tới nay, Saionji Akinobu hiểu rằng cuộc đời y mãi mãi gắn liền với bóng tối, nhưng mà như vậy thì đã sao?

Dã tâm hay nhẫn tâm y đều có đủ, không điều gì có thể cản trở y thành lập một đế quốc bóng tối cho riêng mình.

Chỉ là, khi y đã cho rằng cái thế giới ấy mạnh mẽ đến mức một ánh dương quang cũng không thể chiếu lọt, Kobayakawa Shinichi lại thong thả dạo bước chân vào.

Và thế là y mê man, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chạm lấy, giữ lấy một tia sáng ấy?

MỤC LỤC

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 1

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 2

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 3

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 4

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 5

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 6

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 7

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 8

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 9

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 10

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 11

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 12

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 13

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 14

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 15

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 16

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 17

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 18

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 19

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 20

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 21

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 22

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 23

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 24

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 25

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 26

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 27

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 28

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 29

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 30

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 31

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 32

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 33

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 34

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 35

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 36

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 37

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 38

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 39

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 40

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 41

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 42

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 43

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 44

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 45

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 46

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 47

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 48

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 49

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 50

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 51

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 52

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 53

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 54

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 55

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 56

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 57

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 58

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 59

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 60

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 61

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 62

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 63

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 64

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 65

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 66

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 67

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 68

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 69

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 70

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 71

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 72

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 73

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 74

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 75

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 76

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 77

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 78

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 79

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 80

Đế quốc bóng tối – CHƯƠNG 81 PN1

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here