Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại | Con người duy nhất trong gia tộc cương thi

0
111

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại

[ Con người duy nhất trong gia tộc cương thi ]

Tác giả: An Phủ An Phủ

Edit: Linh Phong

Thể loại: Dưỡng thành, cương thi, không gian, xuyên không, điền chủng

Độ dài bản gốc: 64 chương hoàn.

Độ dài bản dịch: đã hoàn

————————————

Văn án:

Là con người duy nhất sinh sống giữa đám cương thi này, dù cương thi không xấu xí như trong tưởng tượng, hắn cũng cảm thấy có áp lực.

Tuy hắn đã từng là v* em, nhưng dưỡng thành tiểu cương thi, đúng là rất áp lực!

Là một con người, lại còn phải đấu mưu đấu trí với đám cương thi, thật sự vô cùng áp lực!

Cuộc sống của hắn từ lúc xuyên không đến nay đã bị ông trời bỏ rơi rồi!!!

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 1 – XUYÊN QUA LẠI ĐỨNG NGAY TRONG ĐỐNG XÁC CHẾT!!!

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 2 – BỊ CƯƠNG THI TRÓI ĐEM VỀ ĐẠI BẢN DOANH

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 3- TRONG ĐẠI BẢN DOANH BỊ CƯƠNG THI ĐÙA GIỠN [ THƯỢNG ]

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 4 – BỊ CƯƠNG THI XEM NHƯ SỦNG VẬT

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 5- BỊ CƯƠNG THI LÔI KÉO CÙNG NGỦ CHUNG MỘT QUAN TÀI

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 6 – BỊ CƯƠNG THI DỌA RỚT NƯỚC MẮT

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 7 – BỊ CƯƠNG THI LỘT RA SẠCH SẼ.

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 8 – CƯƠNG THI GIA TỘC

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 9 – BỊ CƯƠNG THI NHỚ ĐẾN TIỂU HUYNH ĐỆ DƯỚI THÂN

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 10 – MỘT BUỔI TỐI GIÚP ĐỠ CƯƠNG THI SỜ SOẠNG VẬT NHỎ

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 11 – CHỈ VÌ CƯƠNG THI MÀ PHẢI LÀM QUẦN ÁO LÁ CÂY ĐỂ MẶC

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 12 – TÀN NHẪN ĐẠP CƯƠNG THI ĐỂ PHÁT TIẾT

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 13 – UY CƯƠNG THI ĂN THỨC ĂN NGHI LÀ CÓ ĐỘC

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 14 – VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU MÀ CƯƠNG THI PHẢI SUY NGHĨ

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 15 – ĂN TRÚNG QUẢ ĐỘC

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 16 – RỐT CUỘC CŨNG CÓ THỂ NGHE HIỂU ĐƯỢC TIẾNG CƯƠNG THI

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 17 – CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ HỌC ĐƯỢC CÁCH TU LUYỆN

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 18 – CHUẨN BỊ TÌM ĐỒ ĂN

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 19 – TÊN CƯƠNG THI LUÔN BỊ CƯƠNG THI CHÁN GHÉT

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 20 – NGƯỜI SO VỚI CƯƠNG THI CÒN KHIẾN NHÂN LOẠI TỨC CHẾT HƠN.

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 21 – BỞI VÌ MUỐN ĂN THỊT NƯỚNG MÀ BỊ ĐÁM CƯƠNG THI VÂY QUANH

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 22- ĐỊA VỊ TRONG ĐÁM CƯƠNG THI ĐỘT NHIÊN TĂNG LÊN

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 23 – CƯƠNG THI CHUẨN BỊ TRỞ VỀ SÀO HUYỆT

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 24- CHÚ Ý CHÚ Ý! ĐẠO SĨ ĐẾN! ĐẠO SĨ ĐẾN!

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 25 – CUỐI CÙNG CŨNG THẤY ĐƯỢC CON NGƯỜI

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 26 – ĐẠO SĨ BỊ BẮT CÓC

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 27 – CƯƠNG THI IM LẶNG GHEN TUÔNG

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 28 – ĐẠO SĨ MỌC SỪNG

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 29 – COI NHƯ ĐÓI BỤNG CŨNG KHÔNG THỂ MANG ĐẠO SĨ RA ĂN

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 30 – CƯƠNG THI TRỞ THÀNH TRUNG KHUYỂN CÔNG

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 31

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 32

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 33

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 34

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 35

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 36

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 37

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 38

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 39

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 40

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 41.1

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 41.2

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 42

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 43

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 44.1

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 44.2

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 45.1

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 45.2

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 46 – PHIÊN NGOẠI

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 47

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 48

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 49

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 50

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 51

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 52.1

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 52.2

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 53

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 54

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 55.1

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 55.2

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 56

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 57

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 58

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 59

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 60

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 61

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 62

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT] CHƯƠNG 63

Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại – [CTGT]CHƯƠNG 64 – HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here