Chiếc lá ký sinh

0
350

Chiếc lá ký sinh

Tác giả: Phong Dạ Hân

Tên gốc: Ký Sinh Diệp

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, cường công cường thụ, cường thù hảo đoạt, ngược luyến tàn tâm,  1×1, HE.

Nhân vật chính: Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển

Edit: Tiêu

Beta: Thy Lam + Nilam

 

Văn án

Hắn tựa như một phiến lá, rời khỏi thân cây của riêng mình, phiêu đãng về nơi vô định. Rời xa Niếp Phong Vũ hắn mất đi tình thân, rời xa Nguyên Chiến Dã hắn mất đi tình yêu, như vậy, rời xa người đàn ông trước mắt, hắn còn có cái gì có thể mất đi nữa đây?

Trốn ở chỗ tăm tối sâu nhất, người đàn ông đó ngoài thân thể hắn còn muốn cái gì nữa? Hắn ngoại trừ thân thể ra thì còn có thể cho y cái gì?

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 1.

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 2

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 3

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 4

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 5

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 6

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 7

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 8

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 9

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 10

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 11

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 12

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 13

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 14

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 15

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 16

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 17

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 18

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 19

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 20

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 21

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 22

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 23

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 24

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 25

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 26

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 27

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 28

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 29

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 30

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 31

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 32

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 33

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 34

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 35

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 36

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 37

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 38

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 39

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 40

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 41

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 42

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 43

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 44

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 45

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 46

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 47

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 48

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 49

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 50

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 51

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 52

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 53

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 54

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 55

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 56

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 57

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 58

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 59

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 60

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 61 PN1: NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA TIỄN DIỆP

Chiếc lá ký sinh – CHƯƠNG 62 PN2: NGOẠI TÌNH

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here