Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già

0
328

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già

Artist: Takarai Rihito

Tác Giả: Đình Vân Lưu Thủy

Thể loại: Hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào ấm áp, không ngược, HE

Tình trạng: Đã hoàn thành (17 chương)

Tình trạng edit: Đã hoàn thành

Editor: Setoh

Dịch: QT, Google

Văn án

Câu chuyện của một đôi tình nhân bên nhau mười bảy năm.

Ngọt ngào ấm áp, hoàn toàn không ngược.

Hiện thực và quá khứ đan xen vào nhau, tóm lại là ngọt ngào.

 

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 1

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 2

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 3

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 4

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 5

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 6

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 7

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 8

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 9

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 10

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 11

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 12

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 13

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 14

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 15

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 16

Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già – CHƯƠNG 17

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here