Cha nuôi và các con nuôi

0
735

KIỀN ĐA HÒA NA TA KIỀN NHI TỬ

Cha nuôi và các con nuôi

Tác giả: Nhã Mị

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, nhất công đa thụ, HE.

Edit: Tiểu Ngư Nhi

Chuyển ngữ: QT

Tình trạng: Hoàn (94 chương + 2 phiên ngoại)

Văn án

Đối với hoàn khố công tử Trịnh Liệt mà nói, thành tựu lớn nhất đời hắn chính là đem các con nuôi của hắn nuôi dưỡng thỏa đáng. Nhưng thẳng đến thời khắc cuối cùng, hắn mới phát hiện ra, nguyên lai chính mình chỉ là một kẻ thất bại, những đứa con nuôi mà hắn luôn tự nhận là chưa bao giờ làm họ thất vọng hóa ra lại là những người hận hắn tới mức mong hắn chết đi… Được sống lại lần nữa, Trịnh Liệt quyết buông tay, bất quá trước khi buông tay….

“….Trước hết đem tiền nuôi dưỡng các người kiếm trở về cho tôi!”

Đơn giản hóa văn án: Tra công trọng sinh, quyết định buông tay với đám tra thụ, rốt cuộc lại bị nhóm tra thụ cuốn lấy không tha.

Cha nuôi và các con nuôi –Tiết tử

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 1

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 2

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 3

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 4

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 5

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 6

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 7

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 8

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 9

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 10

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 11

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 12

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 13

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 14

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 15

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 16

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 17

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 18

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 19

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 20

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 21

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 22

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 23

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 24

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 25

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 26

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 27

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 28

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 29

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 30

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 31

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 32

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 33

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 34

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 35

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 36

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 37

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 38

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 39

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 40

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 41

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 42

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 43

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 44

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 45

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 46

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 47

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 48

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 49

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 50

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 51

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 52

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 53

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 54

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 55

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 56

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 57

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 58

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 59

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 60

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 61

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 62

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 63

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 64

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 65

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 66

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 67

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 68

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 69

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 70

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 71

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 72

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 73

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 74

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 75

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 76

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 77

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 78

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 79

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 80

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 81

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 82

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 83

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 84

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 85

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 86

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 87

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 88

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 89

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 90

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 91

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 92

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 93

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 94

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 95 PN1. KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

Cha nuôi và các con nuôi – CHƯƠNG 96 PN2. KIẾP TRƯỚC

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here