Trứng ốp tiêu sái

0
252

Tác giả: Bạch Hồng Minh Nguyệt

Editor: Tiểu Điệp Nhi

Beta: Mirana Nightshade

Thể loại: Hiện đại, võng du, thoát tuyến công đạm định thụ, 1×1,  HE.

VĂN ÁN

Người hành tinh không biết viết văn án sao nữa, đại khái đây là một câu chuyện cẩu huyết, cũng có thể là một 囧 truyện. Tôi tùy tiện viết, mọi người tùy tiện đọc.

Võng du hệ bàn phím hư cấu, được sáng tạo từ mấy chi tiết phổ biến trong gần hết các game online thường gặp, cho nên tôi sẽ không xác định game chủ đề nữa. Ngay từ đầu đã đặt ra bối cảnh cũng là một chuyện rất đáng chán.

Đây là một câu chuyện rất vui vẻ, không nên bị tiết mục lạc hoa lưu thủy ban đầu khiến nhầm lẫn, Bột Mỳ vân vân đều chỉ là mây bay~~~ Chuyện đến khi Tám lăm độ tây xuất hiện mới chính thức bắt đầu.

MỤC LỤC

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 1.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 2.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 3.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 4.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 5.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 6.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 7.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 8.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 9.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 10.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 11.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 12.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 13.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 14.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 15.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 16.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 17.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 18.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 19.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 20.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 21.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 22.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 23.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 24.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 25.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 26.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 27.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 28.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 29.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 30.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 31.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 32.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 33.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 34.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 35.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 36.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 37.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 38.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 39.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 40.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 41.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 42.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 43.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 44.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 45.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 46.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 47.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 48.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 49.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 50.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 51.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 52.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 53.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 54.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 55.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 56.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 57.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 58.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 59.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 60.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 61.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 62.

Trứng ốp tiêu sái – CHƯƠNG 63.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here