Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại

0
196

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược | Heise |

Thể loại: đam mỹ.

Mô tả: xuyên không, huyền huyễn, NP, ngược luyến tàn tâm, HE.

Độ dài: 6 quyển + Phiên ngoại

Couple: Vong Dạ, Phỉ, Hủy Tạp x Ngạo Triết Thiên

Edit: Alice (gaac)

Beta: Todori (ngaoop)

Admin: phiên ngoại này vốn dĩ hài, nhưng nó lại nằm trong một bộ truyện ngược te tua, cho nên ta để nó trong mục “Ngược”, không nó lại lạc anh lạc em mất.

MỤC LỤC

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 1| TRỞ VỀ HIỆN ĐẠI

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 2 | MUỐN BỊ THIÊN LÔI ĐÁNH

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 3 | NGẠC MỘNG

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 4 | PHẢN CÔNG

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 5 | LỌT BẪY

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 6 | CẤM THỰC

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 7 | HÀN HÀN

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 8 | TRỐN TÌM

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 9 | Ô HẮC TIỂU ĐOẢN THIÊN

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 10 | NGÀY NGHỈ

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 11 | PHỎNG VẤN 1

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 12 | PHỎNG VẤN 2

Ô Hắc ma hoàng chi trói buộc – Heise – Phiên ngoại – CHƯƠNG 13 | PHU THÊ 100 CÂU VẤN ĐÁP (VONG & NGẠO THIÊN )

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here