Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân

0
88

NẾU NHƯ CHÚNG TA DỪNG LẠI Ở THỜI NIÊN THIẾU THANH XUÂN

Tác giả: Thanh Trúc Linn

Trans + Edit: QT & Leo_cool

Độ dài: 88 chương  + 1 phiên ngoại

Thể loại: hiện đại/cuộc sống vườn trường/phúc hắc/ngọt ngào

Nhân vật chính: Mục Xán, Lục Hiên

Ôn văn tao nhã phúc hắc công, lãnh mạc ngạo kiều biệt nữu thụ

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 1. GIA ĐÌNH BÌNH THƯỜNG

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 2 : DƯƠNG QUANG THIẾU NIÊN

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 3: KHAI GIẢNG NGÀY ĐẦU TIÊN (1)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 4: KHAI GIẢNG NGÀY ĐẦU TIÊN (2)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 5 KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 6 HỌC TẬP

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 7. NAM SINH CHÚNG TA THẦM MẾN NHỮNG NĂM ẤY.

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 8. HỘI DIỄN VĂN NGHỆ

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 9. ĐI NHÀ TA ĐI

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 10 TA KHÔNG LÀM CHUYỆN XẤU

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 11. GIA SƯ 

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 12. MÁY CD GÂY HỌA

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 13 TA THẬT LÀ CON TRAI NGƯƠI SAO

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 14 LÀM ĐÀ ĐIỂU

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 15. TA Ở BÊN CẠNH NGƯƠI

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 16. MÂU THUẪN GIA ĐÌNH

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 17 ĐỨNG Ở GÓC NHỎ TỐI TĂM

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 18: SAU KHI SAY RƯỢU

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 19. TA LÀM SAO VẬY

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 20. NHÀ BÀ NGOẠI

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 21. HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 22. PHÂN PHÒNG

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 23 ĐẮC TỘI THÁI TỬ GIA

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 24 THÁI TỬ GIA?

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 25. LÀM NGƯỜI ĐỪNG QUÁ KIÊU NGẠO (1)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 26. LÀM NGƯỜI ĐỪNG QUÁ KIÊU NGẠO (2)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 27. ĐỘI BÓNG ĐÁ

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 28 THI ĐẤU

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 29. ĐẠI HẮC MÃ

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 30 CÙNG ĐI XEM ĐÁ BÓNG

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 31. NHỮNG NĂM ẤY, CÔ GÁI CHÚNG TA THẦM MẾN.

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 32. THÓI QUEN

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 33. TRẬN ĐẤU (THƯỢNG)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 34 TRẬN ĐẤU (HẠ)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 35. GIẶT HỎNG QUẦN ÁO

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 36 DU LỊCH ĐƯỜNG DÀI

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 37. DU VIÊN (DẠO CHƠI CÔNG VIÊN)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 38. CÓ LẼ ĐÃ ĐIÊN RỒI.

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 39. BẦU KHÔNG KHÍ KỲ QUÁI.

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 40. NHƯ VẬY CŨNG TỐT

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 41. LÚC NÀO CŨNG BẤT AN, ĐÀNH PHẢI CƯỜNG HÃN.

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 42 TRẬN BÓNG NHƯ XƯA, ĂN Ý KHÔNG CÒN NỮA.

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 43. TIẾP TỤC MỘNG DU?

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 44 ĐỂ CHO THỜI GIAN DỪNG LẠI Ở GIỜ KHẮC NÀY.

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 45. CHÚNG TA LÀ QUÁN QUÂN.

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 46. KHÔNG CẦN LÝ DO (BL)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 47. CHỈ ĐÙA MỘT CHÚT

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 48. THẾ GIỚI QUÁ THUẦN KHIẾT

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 49. DU LỊCH

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 50. ĐẠI LÝ

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 51. CÙNG MỘT CHỖ, KHÔNG VỘI

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 52. SONG NHÂN HÀNH

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 53. TA THÍCH NGƯƠI

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 54. CHUYỆN TƯƠNG LAI GIAO CHO TA

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 55. THẾ GIỚI CỦA HỦ NỮ NGƯƠI KHÔNG HIỂU.

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 56. DÒNG CHẢY CUỘC SỐNG ĐẦY BẬN RỘN

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 57. LỤC MẪU BẤT NGỜ HIỆN THÂN

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 58. NÓI CHUYỆN TRONG QUÁN CÀ PHÊ

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 59. MỘT MỚ HỖN ĐỘN

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 60. MỘT TRẬN PHONG BA

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 61. VÌ SAO NGƯƠI KHÔNG ĐẾN

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 62. CHIM BIỂN VÀ CÁ

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 63. THÁNG SÁU CUỐI CÙNG

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 64. BẮC THƯỢNG

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 65. CUỘC SỐNG TÂN SINH

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 66. THỆ THỦY LƯU NIÊN(DÒNG CHẢY THỜI GIAN)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 67. GIA BIẾN

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 68. COME OUT

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 69. LẠI GẶP LẠI

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 70. QUYẾT TÂM CỦA TA

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 71. LỤC PHỤ

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 72. ĐỪNG ĐI

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 73. NÓI RÕ CHÂN TÌNH

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 74. VIỆC ĐỜI KHÓ LIỆU

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 75. MỘT ĐÊM ĐIÊN CUỒNG

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 76. CŨNG KHÔNG NHỎ YẾU

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 77. KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 78. NGƯƠI Ở ĐÂY LÀ TỐT RỒI

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 79. QUÝ NHÂN

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 80. CHUYỂN NHÀ

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 81. LỤC PHỤ

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 82. NÓI CHUYỆN

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 83: KHÔNG THỂ BUÔNG THA

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 84. TIỂU HIÊN

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 85. CHUYỆN CŨ NĂM XƯA

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 86. THÂN THẾ DIỆP ĐÔNG

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 87. BIỆT LY (THƯỢNG)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 88. BIỆT LY (HẠ) (ĐẠI KẾT CỤC)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 89 PN1. LỤC HIÊN (1)

Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – CHƯƠNG 90 PN2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here