Mỹ vị nhân sinh

0
93

Tác giả: Phù Diêu Trực Thượng

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, mỹ thực văn, HE.

Số chương: 100 chương + 3 phiên ngoại.

Biên tập và Chỉnh sửa: Tuyết Lạc Hạ (Jade)

Văn án

Một đôi tay hoàn mỹ tràn ngập khí tức nghệ thuật, mở ra trang ghi chép điều lý phối phương trân quý, một đoạn hồi ức không thể chịu được.

Một người từng là Tiểu công tử của trù nghệ thế gia, một người từng là chàng trai nghèo nàn hai bàn tay trắng, một đoạn dây dưa ngoài ý muốn.

Một lần sống lại không thể ngờ đến, tất cả bắt đầu một lần nữa.

Xem thiếu gia nhà giàu làm sao thay đổi hoàn toàn, xem chàng trai nghèo khó làm sao tiến tới thành công.

Gia đình, kẻ thù, người yêu, sau khi nếm hết trăm vị nhân sinh, bản thân lại sẽ có một loại cuộc sống như thế nào?

 MỤC LỤC

QUYỂN 1: Phát sinh

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 1

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 2

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 3

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 4

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 5

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 6

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 7

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 8

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 9

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 10

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 11

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 12

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 13

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 14

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 15

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 16

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 17

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 18

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 19

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 20

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 21

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 22

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 23

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 24

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 25

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 26

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 27

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 28

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 29

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 30

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 31

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 32

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 33

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 34

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 35

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 36

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 37

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 38

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 39

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 40

QUYỂN 2

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 1

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 2

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 3

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 4

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 5

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 6

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 7

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 8

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 9

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 10

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 11

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 12

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 13

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 14

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 15

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 16

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 17

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 18

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 19

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 20

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 21

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 22

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 23

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 24

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 25

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 26

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 27

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 28

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 29

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 30

QUYỂN 3

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 1

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 2

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 3

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 4

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 5

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 6

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 7

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 8

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 9

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 10

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 11

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 12

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 13

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 14

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 15

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 16

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 17

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 18

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 19

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 20

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 21

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 22

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 23

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 24

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 25

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 26

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 27

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 28

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 29

Mỹ vị nhân sinh – CHƯƠNG 30

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here