Đào hoa trái

0
317

Duyên Nợ Đào Hoa / Đào Hoa Trái

Tác giả: Đại Phong Quát (Đại Phong Quát Quá)/Gió lớn thổi qua

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ

Người dịch: Xiao Yuan

Văn án: Thiên Xu Tinh Quân cùng Nam Minh Đế Quân có tư tình, bị Ngọc Đế đày xuống hạ giới, Ngọc Đế phái Tống Dao Nguyên Quân hạ phàm để dày vò hai người ấy, phá tan uyên ương. Ngọc Đế nắm quyền hành trong tay, bản tiên quân đây đành phải khuất phục, hạ giới làm thế tử của Phiên Vương, đem thư sinh ốm yếu Thiên Xu Tinh Quân đường đường nhập phủ. Tinh Quân ah, bản tiên quân thật sự là bất đắc dĩ, ngươi và ta ở trên Thiên đình còn có chút “ngăn cách”, ngươi tưởng rằng ta muốn cùng ngươi hàng đêm ngủ chung một giường sao.

MỤC LỤC

Đào hoa trái – CHƯƠNG 1

Đào hoa trái – CHƯƠNG 2

Đào hoa trái – CHƯƠNG 3

Đào hoa trái – CHƯƠNG 4

Đào hoa trái – CHƯƠNG 5

Đào hoa trái – CHƯƠNG 6

Đào hoa trái – CHƯƠNG 7 

Đào hoa trái – CHƯƠNG 8

Đào hoa trái – CHƯƠNG 9

Đào hoa trái – CHƯƠNG 10

Đào hoa trái – CHƯƠNG 11

Đào hoa trái – CHƯƠNG 12

Đào hoa trái – CHƯƠNG 13

Đào hoa trái – CHƯƠNG 14

Đào hoa trái – CHƯƠNG 15

Đào hoa trái – CHƯƠNG 16

Đào hoa trái – CHƯƠNG 17

Đào hoa trái – CHƯƠNG 18

Đào hoa trái – CHƯƠNG 19

Đào hoa trái – CHƯƠNG 20

Đào hoa trái – CHƯƠNG 21

Đào hoa trái – CHƯƠNG 22

Đào hoa trái – CHƯƠNG 23

Đào hoa trái – CHƯƠNG 24

Đào hoa trái – CHƯƠNG 25

Đào hoa trái – CHƯƠNG 26

Đào hoa trái – CHƯƠNG 27

Đào hoa trái – CHƯƠNG 28

Đào hoa trái – CHƯƠNG 29

Đào hoa trái – CHƯƠNG 30

Đào hoa trái – CHƯƠNG 31

Đào hoa trái – CHƯƠNG 32

Đào hoa trái – CHƯƠNG 33

Đào hoa trái – CHƯƠNG 34

Đào hoa trái – CHƯƠNG 35

Đào hoa trái – CHƯƠNG 36

Đào hoa trái – CHƯƠNG 37

Đào hoa trái – CHƯƠNG 38

Đào hoa trái – CHƯƠNG 39

Đào hoa trái – CHƯƠNG 40

Đào hoa trái – CHƯƠNG 41

Đào hoa trái – CHƯƠNG 42

Đào hoa trái – CHƯƠNG 43

Đào hoa trái – CHƯƠNG 44

Đào hoa trái – CHƯƠNG 45

Đào hoa trái – CHƯƠNG 46

Đào hoa trái – CHƯƠNG 47

Đào hoa trái – CHƯƠNG 48

Đào hoa trái – CHƯƠNG 49

Đào hoa trái – CHƯƠNG 50

Đào hoa trái – CHƯƠNG 51

Đào hoa trái – CHƯƠNG 52

Đào hoa trái – CHƯƠNG 53

Đào hoa trái – CHƯƠNG 54

Đào hoa trái – CHƯƠNG 55

Đào hoa trái – CHƯƠNG 56

Đào hoa trái – CHƯƠNG 57 + 58

Đào hoa trái – CHƯƠNG 59

Đào hoa trái – CHƯƠNG 60

Đào hoa trái – CHƯƠNG 61

Đào hoa trái – CHƯƠNG 62

Đào hoa trái – CHƯƠNG 64

Đào hoa trái – CHƯƠNG 65

Đào hoa trái – CHƯƠNG 66

Đào hoa trái – CHƯƠNG 67

Đào hoa trái – CHƯƠNG 68

Đào hoa trái – CHƯƠNG 69

Đào hoa trái – CHƯƠNG 70 ○ ĐỖ UYỂN MINH

Đào hoa trái – CHƯƠNG 71

Đào hoa trái – CHƯƠNG 72

Đào hoa trái – CHƯƠNG 73

Đào hoa trái – CHƯƠNG 74

Đào hoa trái – CHƯƠNG 75 ○ PHIÊN NGOẠI · THẦN TIÊN SỐNG

Đào hoa trái – CHƯƠNG 76

Đào hoa trái – CHƯƠNG 77

Đào hoa trái – CHƯƠNG 78

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here