Bảo bối, con là ai?

0
458

Bảo bối, con là ai?

TÁC GIẢ: KIM CƯƠNG QUYỂN

NGUỒN CONVERT: XÀ VIỆN

EDITOR: ĐẦM♥CƠ + SNOO

GIỚI THIỆU:

Lăng Húc vì một sự kiện ngoài ý muốn mà đột nhiên mất đi vài năm ký ức,

Lúc tỉnh lại phát hiện mình nhiều thêm một đứa con trai,

Nhưng mẹ của đứa bé là ai? Đứa bé từ chỗ nào tới?

Cậu hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Này, bảo bối, rốt cuộc con là ai?

Lôi điểm: tiểu thụ sinh con trai!

Nhân vật chính: Lăng Húc

BIÊN TẬP ĐÁNH GIÁ

Bởi vì một sự kiện ngoài ý muốn, Lăng Húc 27 tuổi mất đi ký ức mười năm, tư duy trở về năm 17 tuổi một lần nữa, không biết con trai từ đâu mà tới, gia đình còn gặp biến cố lớn khiến đầu óc cậu lơ mơ, mà thời gian này người duy nhất cậu có thể dựa vào chỉ có ca ca, nhưng có vẻ ca ca lén lút gạt cậu điều gì đó về đoạn ký ức cậu đã mất này…

Rõ ràng là người thành niên đã trải qua những điều tang thương nhưng đột nhiên ký ức lại về tới thời kì thiếu niên, mở ra góc nhìn khác hẳn kể về một câu chuyện tình yêu khác biệt.

Rất nhiều lúc, đổi một lập trường cũng đủ để biến những điều vốn không có khả năng thành có khả năng, mà những điều vốn có khả năng lại trở thành không có khả năng.

Rốt cuộc điều bị gạt đi là gì, đoạn này ký ức đối với nhân vật chính mà nói quan trọng bao nhiêu? Đứa bé từ chỗ nào tới, còn có nhiều điều bí ẩn chờ đợi tác giả tại hạ cởi bỏ cho chúng ta.

 

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 1

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 2

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 3

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 4

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 5

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 6

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 7

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 8

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 9

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 10

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 11

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 12

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 13

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 14

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 15

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 16

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 17

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 18

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 19

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 20

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 21

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 22

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 23

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 24

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 25

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 26

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 27

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 28

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 29

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 30

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 31

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 32

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 33

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 34

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 35

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 36

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 37

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 38

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 39

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 40

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 41

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 42

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 43

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 44

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 45

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 46

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 47

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 48

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 49

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 50

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 51

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 52

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 53

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 54

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 55

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 56

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 57

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 58

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 59

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 60

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 61

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 62

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 63

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 64

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 65

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 66

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 67

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 68

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 69

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 70

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 71

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 72

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 73

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 74

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 75

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 76

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 77

Bảo bối, con là ai – CHƯƠNG 78

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here