Bạch vũ một thạch lăng

0
179

Bạch vũ một thạch lăng

Tác giả: Arams

Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, ngược luyến, HE.

Editor: Tiểu Mộc

Tình trạng: Hoàn

Độ dài : 56 chương

Văn án:

Lăng Thư Minh, vì cha nuôi phạm tội mưu phản mà phải chịu tội, trở thành quân nô, đày ra biên ải.

Hắn động tâm với Tiêu Lâm, nhưng tiêu lâm bao nhiêu phần tình ý đều là dối gạt, thư minh vì nghĩa phụ đã cố hết sức trong kế hoạch của nghĩa phụ. trước khi sung quân thư minh phát hiện hắn mang thai, đứa con của hắn và Tiêu Lâm, người hắn hận vô cùng.

Tiêu Lâm vì lo cho Thư Minh nên một mình tìm đến biên cương xem hắn, ai ngờ lúc đến chính là bắt gặp hắn trong tình cảnh cực khổ mà đau lòng, bị nhân đánh, bị nhân sỉ nhục. Đưa Thư Minh về chạy chữa mới phát hiện hắn mang thai, đứa con là của mình. Chưa kịp mừng vì được làm cha thì cái thai đã mất.

Đang tính toán thế nào an ủi khi Thư Minh tỉnh, Tiêu Lâm không ngờ rằng khi hắn tỉnh lại, lại đối với mình vô tình, Thư Minh a Thư Minh, ta biết mình làm sai nhưng ta quyết sẽ giành lại ngươi một lần nữa…

 

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 1: ĐẠI MẠC 1

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 2: ĐẠI MẠC 2.

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 3: HÌNH PHẠT CHỊU NHỤC.

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 4: HOẠT THAI CHI NGUY

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 5: LẠC THAI

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 6: MỘNG TỈNH ĐOẠN TÌNH

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 7: NGUYÊN NHÂN

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 8: LẦM NHẬP ĐÀO LÂM.

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 9:

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 10

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 11: THƯ MINH BỊ ĐÙA GIỠN

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 12

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 13

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 14

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 15

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 16

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 17.1

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 17.2 PN1: VONG XUYÊN NGUYỆT

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 18

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 19

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 20

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 21

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 22

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 23

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 24

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 25

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 26

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 27

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 28

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 29

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 30

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 31

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 32

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 33

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 34

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 35

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 36

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 37

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 38

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 39

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 40

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 41

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 42

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 43

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 44

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 45.1

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 45.2 PN2: THỜI CƠ CHÍN MUỒI SINH TỬ CHIA CẮT.

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 46

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 47

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 48

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 49

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 50

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 51: DẠO TẾT HOA ĐĂNG

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 52: SINH BÁNH BAO

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 53

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 54

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 55

Bạch vũ một thạch lăng – CHƯƠNG 56

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here