Bác sĩ tâm lý hệ liệt

0
255

Bác sĩ tâm lý hệ liệt

Tác giả: Hải Hàn

Thể loại: điều tra phá án, và chỉ là thế.

Tình trạng: 6 tập (làm 3 tập)

Edit: Lam Nguyệt, Hi Hi

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 1 QUYỂN 1: MỜI

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 2 QUYỂN 1: XIỀNG XÍCH TỘI NHÂN

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 3 QUYỂN 1: BÓNG ĐEN (HẮC ẢNH)

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 4 QUYỂN 1: ÁM DẠ LƯU QUANG

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 5 QUYỂN 1: LƯU SA (CÁT CHẢY)

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 6 QUYỂN 1: MẢNH VỠ

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 7 QUYỂN 1: TẤM GƯƠNG CHẮP VÁ

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 8 QUYỂN 1: TÀN ẢNH

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 9 QUYỂN 1: KÍ ỨC CỦA GƯƠNG

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 10 QUYỂN 1: TẤM GƯƠNG ẨN TÀNG (PHẦN 1)

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 11 QUYỂN 1: TẤM GƯƠNG ẨN TÀNG (PHẦN 2)

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 1 QUYỂN 2

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 2 QUYỂN 2

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 3 QUYỂN 2

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 4 QUYỂN 2

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 5 QUYỂN 2

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 6 QUYỂN 2

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 7 QUYỂN 2

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 8 QUYỂN 2

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 1 QUYỂN 3: NGÀY 10 THÁNG 11.

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 2 QUYỂN 3: HOA ẢNH.

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 3 QUYỂN 3: HOA NGỮ

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 4 QUYỂN 3: VÕNG TRUNG NGƯ

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 5 QUYỂN 3: SONG ĐẦU LONG

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 6 QUYỂN 3: KHẮC ẤN CỦA MA NỮ

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 7 QUYỂN 3: LAM PHÙ DUNG (PHÙ DUNG XANH) ()

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 8 QUYỂN 3: CENTAUREA CYANUS

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 9 QUYỂN 3: DẤU VẾT TỬ VONG

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 10 QUYỂN 3: HỒI SINH

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 1 QUYỂN 4: LÃNG QUÊN

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 2 QUYỂN 4: CHIẾC CHÌA KHÓA MÀU ĐEN

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 3 QUYỂN 4: DI NGÔN CỦA NGƯỜI CHẾT

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 4 QUYỂN 4: SƠ HÌNH

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 5 QUYỂN 4: CÁI BÓNG CỦA ÁC MA

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 6 QUYỂN 4: NÓI RA

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 7 QUYỂN 4: PHỤC BINH

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 8 QUYỂN 4: BỊ PHẢN BỘI VÀ PHẢN BỘI.

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 9 QUYỂN 4: VẬT HI SINH.

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 10 QUYỂN 4: TUNG LƯỚI.

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 11 QUYỂN 4: NGÀY 23 THÁNG 12 (PHẦN I)

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 12 QUYỂN 4: NGÀY 23 THÁNG 12 (PHẦN II)

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 13 QUYỂN 4: NGÀY 23 THÁNG 12 (PHẦN III)

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 14 QUYỂN 4: NGÀY 24 THÁNG 12 – ĐÊM GIÁNG SINH – PHẦN I

Bác sĩ tâm lý hệ liệt – CHƯƠNG 15 QUYỂN 4: NGÀY 24 THÁNG 12 – ĐÊM GIÁNG SINH – PHẦN II

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here