Ba người tính phúc sinh hoạt

0
1728

Ba người tính phúc sinh hoạt

Tác giả: Vạn Sắc

Thể loại: Cao H, 3p, nhất thụ lưỡng công, ngọt ngào, ấm áp, dụ thụ, hiện đại.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Giới thiệu sơ bộ: Cuộc sống sinh hoạt tính phúc (hợ tự hiểu đi :”>) của ba người, ấm áp vô ngược, lấy nhục vi chủ.

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 1: BA NGƯỜI CHI DỤC (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 2: PHÒNG TẮM

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 3: BỮA SÁNG (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 4: VĂN PHÒNG

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 5: KIM Y CÙNG TẦN VŨ (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 6: PHÒNG NGỦ

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 7: ĐỊCH NHÃ CÙNG TẦN VŨ

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 8: TIẾP TỤC….

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 9: TỤ HỘI

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 10: PHẤN HỒNG

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 11: PHÒNG TẮM CHI HOAN (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 12: BA NGƯỜI

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 13: CƯỜNG BẠO !? (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 14: NGƯỜI THỨ TƯ?

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 15: THẦM MẾN…

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 16: NAN XÁ KHÓ PHÂN (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 17: NHIỆT TÌNH NHƯ LỬA (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 18: SAY RƯỢU

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 19: MỘT ĐÊM TÌNH !?

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 20: CỬU BIỆT GẶP LẠI (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 21: MỘT ĐÊM N LẦN….(H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 22: UY PHONG

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 23: DỤ HOẶC (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 24: CHƯA XONG VUI THÍCH (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 25: TÌNH DỤC CAO NHẤT (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 26: QUÀ SINH NHẬT (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 27: TÌNH YÊU TRONG GƯƠNG

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 28: ĐÊM SINH NHẬT (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 29: ĐÊM SINH NHẬT KÉO DÀI (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 30: BÁNH SINH NHẬT (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 31: “ĂN” (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 32: NGÀY KỈ NIỆM XX (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 33: SONG LONG NHẬP ĐỘNG (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 34: BA NGƯỜI KẾT HỢP NHẤT THỂ (H)

Ba người tính phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 35: BA NGƯỜI TÍNH PHÚC SINH HOẠT (H)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here