[Viết Tiên Kiếm đồng nhân] – Dương rơi quỳ tẫn

0
385

Dương rơi quỳ tẫn

Tác giả: Ngọc Lan

Thể loại: Cổ đại, đồng nhân

Độ dài: 31 chương

Chuyển ngữ: Quỳnh Mạc, Huyền Phi

Biên tập: Quỳnh Mạc, Iris

Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình

Làm ebook: saral

Nguồn ebooks: STENT FORUM

Giới thiệu

Viết Tiên Kiếm đồng nhân, nhìn đề mục liền đoán được viết về ai, ta sẽ không nhiều lời, cũng chỉ là viết về kiếp trước của người này mà thôi.

Ách, không nói nhiều, muốn xem  mời vào. . . .


 

CHƯƠNG THỨ NHẤT: HAI NƯỚC NGƯNG CHIẾN

CHƯƠNG THỨ HAI: VUI ĐÙA TRÊN BẬC THANG DÀI

CHƯƠNG THỨ BA: SÓNG GIÓ TẬP KIẾM

CHƯƠNG THỨ TƯ : QUỲ HẢI BÍ ĐỊA (BIỂN HOA HƯỚNG DƯƠNG BÍ MẬT)

CHƯƠNG THỨ NĂM: THIẾU NỮ NHUNG HIÊN

CHƯƠNG THỨ SÁU: CUNG THẦN HIÊN VIÊN

CHƯƠNG THỨ BẢY: MẪU HẬU QUA ĐỜI

CHƯƠNG THỨ TÁM: SƠ THÍ THÂN THỦ

CHƯƠNG THỨ CHÍN: VÁY QUẢN TỤ LƯU TIÊN

CHƯƠNG THỨ MƯỜI: QUẬN CHÚA VỆ QUỐC

CHƯƠNG 11: NGŨ ĐỘC TIÊN THÚ

CHƯƠNG 12: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ TẠI NGỰ HOA VIÊN.

CHƯƠNG 13: NỖI BUỒN LY BIỆT VƯƠNG VẤN

CHƯƠNG 14: TÁC GIẢ ÂM MƯU

CHƯƠNG 15: TRONG QUÂN CÓ BIẾN

CHƯƠNG 16: ĐÂU LÀ NGÀY VỀ

CHƯƠNG 17: HÓA ĐỊCH THÀNH BẠN

CHƯƠNG 18: GẶP NHAU TRONG THOÁNG CHỐC

CHƯƠNG 19: LOẠN TRONG GIẶC NGOÀI

CHƯƠNG 20: KẾ SÁCH HOÀN HẢO

CHƯƠNG 21: GẶP NGUY HIỂM

CHƯƠNG 22: THOÁT CHẾT TRONG GANG TẤC

CHƯƠNG 23: ĐẠI QUÂN ĐANG TỚI

CHƯƠNG 24: ĐẦM RỒNG HANG HỔ

CHƯƠNG 25: CHỐNG LẠI Ý TRỜI

CHƯƠNG 26: MINH TỊCH HÀ TỊCH (SAO SÁNG GIỮA TRỜI ĐÊM)

CHƯƠNG 27: ĐÚC KIẾM

CHƯƠNG 28: THUA TRẬN LIÊN TIẾP

CHƯƠNG 29: MÀNH CHỈ TREO CHUÔNG

CHƯƠNG 30: ĐƯỢC ĂN CẢ, NGÃ VỀ KHÔNG

CHƯƠNG 31: HƯƠNG TIÊU NGỌC VẪN

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here