Tàn tồn

0
307

Thể loại: Phụ Tử, đam mỹ tiểu thuyết.

Người dịch: Ảo ảnh a.k.a Ney [gọt dũa và edit].

VĂN ÁN:

Ta yêu ngươi

Nhưng lại không thể nói

Ta sợ ta nói

Ta sẽ lập tức chết đi

Nhưng ta lại sợ sau khi ta ra đi như thế

Sẽ không có ai yêu ngươi giống như ta đã từng yêu ngươi

Ngay từ đầu ‘ Ta yêu Ngươi ’ không chỉ khó hiểu, khó tìm, khó chịu và còn rất đau đớn.

Sự tồn tại của hắn là một sai lầm sao?

  • ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

MỤC LỤC

Tàn Tồn – CHƯƠNG MỘT.

Tàn Tồn – CHƯƠNG HAI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BA.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BỐN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG NĂM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG SÁU.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BẢY.

Tàn Tồn – CHƯƠNG TÁM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG CHÍN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG MƯỜI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG MƯỜI MỘT.

Tàn Tồn – CHƯƠNG MƯỜI BA.

Tàn Tồn – CHƯƠNG MƯỜI HAI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG MƯỜI BỐN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG MƯỜI LĂM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG MƯỜI SÁU.

Tàn Tồn – CHƯƠNG MƯỜI BẢY.

Tàn Tồn – CHƯƠNG MƯỜI TÁM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG MƯỜI CHÍN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG HAI MƯƠI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT.

Tàn Tồn – CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG HAI MƯƠI BA.

Tàn Tồn – CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU.

Tàn Tồn – CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY.

Tàn Tồn – CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BA MƯƠI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BA MƯƠI HAI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BA MƯƠI BA.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BA MƯƠI BẢY.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BA MƯƠI CHÍN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BỐN MƯƠI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BỐN MƯƠI MỐT.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BỐN MƯƠI HAI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BỐN MƯƠI BỐN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BỐN MƯƠI LĂM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BỐN MƯƠI SÁU.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BỐN MƯƠI BẢY.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BỐN MƯƠI TÁM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG BỐN MƯƠI CHÍN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG NĂM MƯƠI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG NĂM MƯƠI MỐT.

Tàn Tồn – CHƯƠNG NĂM MƯƠI HAI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG NĂM MƯƠI BA.

Tàn Tồn – CHƯƠNG NĂM MƯƠI BỐN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG NĂM MƯƠI LĂM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG NĂM MƯƠI SÁU.

Tàn Tồn – CHƯƠNG NĂM MƯƠI BẢY.

Tàn Tồn – CHƯƠNG NĂM MƯƠI TÁM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG NĂM MƯƠI CHÍN

Tàn Tồn – CHƯƠNG SÁU MƯƠI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG SÁU MƯƠI MỐT.

Tàn Tồn – CHƯƠNG SÁU MƯƠI HAI.

Tàn Tồn – CHƯƠNG SÁU MƯƠI BA.

Tàn Tồn – CHƯƠNG SÁU MƯƠI BỐN.

Tàn Tồn – CHƯƠNG SÁU MƯƠI LĂM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG SÁU MƯƠI SÁU.

Tàn Tồn – CHƯƠNG SÁU MƯƠI BẢY

Tàn Tồn – CHƯƠNG SÁU MƯƠI TÁM.

Tàn Tồn – CHƯƠNG SÁU MƯƠI CHÍN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here