Tà lang quân – Mục Tần

0
809

Tác Giả: Mục Tần

Thể loại: cổ đại, kỳ huyễn, thanh lãnh đạm mạc hữu lễ hồ ly tộc trưởng thụ X thần chi thư chuyển thế thiên chấp bá khí đồ đệ công, Đông Phương giả tưởng / cường công nhược thụ / chính kịch, ̣HE

Tình trạng: hoàn

Edit: Goblin

Văn án

Trường Lưu Thương là tộc trưởng Tuyết Hồ tộc, cũng là trụ cột tinh thần của tộc. Tính tình của hắn lạnh lùng mà không cao ngạo, không siểm nịnh, chỉ đạm mạc hữu lễ, tiến lui có chừng mực. Trên chiến trường, hắn có thể hóa thân thành Cửu Vĩ Yêu Hồ để chống lại cường địch, nhưng ngày thường, hắn cũng có thể cúi người tới tận eo để trồng trọt trên đồng ruộng. Hắn có thể nghĩ ra chiến lược phá giải mưu kế của kẻ địch, nhưng cũng có thể dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ trong học đường của thôn. Hắn công lực nặng tựa ngàn cân, nhưng cũng có thể khẽ khàng ôn nhu ôm chặt lấy anh hài mới chào đời. Hắn không quá thân cận với bất kì kẻ nào, nhưng lại được tộc nhân yêu quý. Nhiều người đều nói, Lưu Thương là tộc trưởng tốt nhất từ trước tới nay của Tuyết Hồ tộc.

 

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 1

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 2

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 3

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 4

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 5

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 7

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 6

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 8

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 9

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 10

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 11

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 12

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 13

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 14

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 15

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 16

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 17

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 18

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 19

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 20

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 21

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 22

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 23

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 24

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 25

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 26

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 27

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 28

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 29

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 30

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 31

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 32

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 33

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 34

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 35

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 36

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 37

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 39

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 38

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 40

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 41

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 42

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 43

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 44

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 45

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 46

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 47

Tà lang quân – TÀ LANG QUÂN – CHƯƠNG 48 [HOÀN]

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here