Nhà có cún yêu

0
96

Tựa gốc: Gia hữu ái khuyển

Tác giả: Tử Căng

Thể loại: ngắn, hiện đại, 1×1, nhân thú, manh khuyển biến suất khí công x ngơ ngốc khả ái thụ, công sủng thụ, thanh thủy, ấm áp, HE

Tình trạng: hoàn (6 chương)

Editor: Bạch Quỷ Si Dương

Be ta:Minh Phong

Nhà có cún yêu – CHƯƠNG 1

Nhà có cún yêu – CHƯƠNG 2

Nhà có cún yêu – CHƯƠNG 3

Nhà có cún yêu – CHƯƠNG 4

Nhà có cún yêu – CHƯƠNG 5

Nhà có cún yêu – CHƯƠNG 6

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here