Ngộ thượng quỷ quỷ

0
118
Ngộ thượng quỷ quỷ
Tác giả: Đỗ Tử Đằng
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, linh dị, nhất thụ nhất công, pink, mỹ công, phúc hắc công, nữ vương công, ngốc thụ, d*m đãng thụ (chỉ là suy nghĩ có chút d*m đãng), anh tuấn thụ.

Độ dài (đã complete): 57 chương + 10 phiên ngoại

Editors: Tiểu Nhật Dạ, Tiểu Quan Quan Nhà Ai, Anh Đen.

Văn án:

·         Không có văn án =))

·         Nên mình sẽ giới thiệu một chút : Đây là câu chuyện về một anh công hành nghề đạo sĩ. Chuyển đến nhà mới gặp phải một con ma hơi dê một chút, thích sờ mó, tính tình lại hơi trẻ con hay dỗi. Nói chung là anh cũng ra sức bắt nạt ẻm =)) có mấy lần cũng dắt em đi trừ ma cùng.

·         Truyện nhẹ nhàng đáng yêu. Lần đầu mình edit, mong chiếu cố ^0^

 

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 1

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 2

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 3

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 4

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 5

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 6

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 7

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 8

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 9

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 10

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 11:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 12

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 13:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 14:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 15:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 16:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 17:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 18:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 19:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 20:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 21:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 22:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 23:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 24:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 25:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 26:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 27:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 28:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 29:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 30:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 31:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 32:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 33:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 34:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 35:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 36:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 37:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 38:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 39:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 40:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 41:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 42:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 43:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 44:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 45:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 46:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 47:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 48:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 49:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 50:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 51:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 52:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 53:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 54:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 55:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 56:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 57:

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 58 PN1

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 59 PN2

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 60 PN3

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 61 PN4

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 62 PN5

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 63 PN6

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 64 PN7

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 65 PN8

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 66 PN9

Ngộ thượng quỷ quỷ – CHƯƠNG 67 PN10

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here