Lam điều tam bộ khúc – Phong Dạ Hân (Hoàn)

0
493

Tựa: (Blues Series)

Tác giả: Phong Dạ Hân.

Quyến 1: Lam điều hoa chi nị (Blues waltz – điệu waltz xanh) – hoàn

Quyển 2: Lam điều bố lỗ tư (Blues bruce) – hoàn

Quyển 3: Lam điều vị miên dạ (Sleepless in blues)

Edit:

Chương 1 quyển 1 => chương 18 quyển 3: Tiểu Diện Hổ.

Chương 19 quyển 3 => End: Admin khotruyendammy.com — khotangdammy.com — dammychonloc.com

Tình trạng lấp hố: FULL

Thể loại: Hài, 1×1, hiện đại, cường công cường thụ, cảnh sát. (tổ tệ nạn xã hội(tổ chống mại d*m) Vs tổ trọng án), HE

 

Văn án quyển 1

Mặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người ở Đông bộ, một người ở Tây bộ, cùng cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số mệnh dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn thấy đối phương,  phát hiện hình ảnh của mình đã in sâu trong ánh mắt của người kia — Chỉ là, hai người lần đầu tiên gặp nhau, một người là “nam kĩ”, còn kẻ kia lại là “khách làng chơi”——

Em – tổ trưởng tổ tệ nạn xã hội, đóng giả nam kĩ (aka MB, từ chuyên môn a) tính tóm bừa thằng cha khách làng chơi nào đó về hỏi cung phá án.

Anh- tổ trưởng tổ trọng án, đóng giả khách làng chơi để tóm tên sát nhân giết người giả danh nam kĩ.

Anh nhìn em, em nhìn anh, và rồi….

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 1 QUYỂN 1 (LAM ĐIỀU HOA CHI NỊ-BLUES WALTZ – ĐIỆU WALTZ XANH)

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 2 QUYỂN 1

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 3 QUYỂN 1

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 4 QUYỂN 1

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 5 QUYỂN 1

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 6 QUYỂN 1

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 7 QUYỂN 1

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 8 QUYỂN 1

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 9 QUYỂN 1

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 1 + VĂN ÁN QUYỂN 2 (LAM ĐIỀU BỐ LỖ TƯ – BLUES BRUCE)

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 2 QUYỂN 2

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 3 QUYỂN 2

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 4 QUYỂN 2

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 5 QUYỂN 2

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 6 QUYỂN 2

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 7 QUYỂN 2

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 8 QUYỂN 2

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 9 QUYỂN 2

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 10 QUYỂN 2

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 11 QUYỂN 2

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 1 QUYỂN 3: LAM ĐIỀU VỊ MIÊN DẠSLEEPLESS IN BLUES

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 2 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 3 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 4 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 5 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 6 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 7 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 8 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 9 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 10 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 11 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 12 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 13 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 14 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 15 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 16 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 17 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 18 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 19 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 20 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 21 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 22 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 23 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 24 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 25 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 26 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 27 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 28 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 29 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 30 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 31 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 32 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 33 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 34 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 35 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 36 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 37 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 38 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 39 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 40 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 41 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 42 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 43 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 44 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 45 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 46 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 47 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 48 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 49 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 50 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 51 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 52 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 53 QUYỂN 3:

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 54 PN1

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 55 PN2

Lam điều tam bộ khúc – CHƯƠNG 56 PN3

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here