[Fanfic YunJae] – Brother strange

0
279

Brother Strange

Author: Riiko

Disclaimer: DBSK is not mine

Pairing: YunJae – Yoosu (Như đã hứa là sẽ viết 1 fic nào đó có Yoosu thật nhiều ^__^)

Category/Genre: Hỗn hợp – Romance, Tragedy, Incest, Lemon, OOC, Humor

(INCEST: đã được cảnh báo trước, tự chịu trách nhiệm với những gì bạn đọc)

Rating: NC – 17

Summary:

Kim JaeJoong: “Tôi mất một tuần để yêu, mất một tháng để thuộc về anh trai mình mãi mãi. Dẫu biết đó là tội lỗi nhưng con người có mặt ích kỷ. ”

Jung Yunho: “Không phải lỗi của chúng tôi. Là Chúa đã sai lầm trong tạo hóa. Người cho tôi gia đình sum họp nhưng lại ghép trái tim tôi vào em trai mình”

Park Yoochun: Người như tôi không đáng nhận được yêu thương chân thành từ em.

Kim Junsu: Vì yêu anh em sẵn sàng chờ đợi.

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 1

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 2

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 3

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 4

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 5

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 6

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 7

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 8

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 9

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 10

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 11

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 12

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 13

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 14

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 15

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 16

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 17

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 18

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 19

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 20

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 21

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 22

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 23

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 24

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 25

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 26

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 27

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 28

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 29

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 30

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 31

[Fanfic YunJae] Brother strange – CHƯƠNG 32

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here