Tiếu cảnh niên lưu quang

0
304

Tác giả: Hồng Dạ

Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng: 57 chương (hoàn)

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

  • Giới thiệu:

Sau khi chết sẽ như thế nào?

Sau khi chết chính là rơi vào vực sâu thăm thẳm.

Nơi này rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Ta chỉ cảm thấy có hàng ngàn, hàng vạn thứ gì đó đồng thời dũng mãnh đâm vào tứ chi của ta, đau đến tận xương tận tủy.

Ta thử mở mắt nhìn quanh. Nơi đây,ta phát hiện rằng ta không phải rơi xuống vực sâu ngàn thước mà ta đang ở một nơi lạnh lẽo như băng, xung quanh toàn nước.

Ta thiết nghĩ phải bơi lên nhưng lại phát hiện thấy thân mình không thể cử động được.

Ta từ từ chìm xuống rồi sau đó lại có người ôm lấy ta, đưa ta lên bờ.

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 1

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 2

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 3

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 4

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 5

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 6

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 7

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 8

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 9

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 10

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 11

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 12

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 13

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 14

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 15

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 16

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 17

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 18

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 19

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 20

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 21

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 22

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 23

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 24 THƯỢNG

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 25

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 26

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 27

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 28

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 29

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 30

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 31

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 32

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 33

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 34

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 35

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 36

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 37

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 38

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 39

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 40

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 41

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 42

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 43

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 44

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 45

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 46

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 47

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 48

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 49

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 50

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 51

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 52

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 53

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 54

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 55

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 56

Tiếu cảnh niên lưu quang – CHƯƠNG 57

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here