Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ

0
259

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Edit:  Natane

Thể loại: cung đình hầu tước, cận thủy lâu thai, hoan hỉ oan gia

Văn án:

Nghe đồn Thừa tướng muốn thú một nam thê

Ngự Sử đại nhân tức giận: “Cái tên chết giẫm! Đoạn tụ cũng phải đoạn có chừng mực chứ!”

Nhân vật lên sàn gồm có: Ngự Sử đại nhân, Hoàng đế, Hình bộ Thượng thư, Lễ bộ Thượng thư, Hộ bộ Thượng thư, Tướng quân, Thái phó, Thừa tướng, Thừa tướng phu nhân, Hoàng hậu, tiểu quan, cộng thêm vô số người qua đường…

Truyện này vẫn mang tầm vĩ mô giả định khổng lồ ha ha ha ha ha

Keyword: Vai chính: Ngự Sử đại nhân | Phụ: Hoàng đế, Hình bộ Thượng thư | Khác:

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 1-5

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 6-7

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 8-10

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 11-13

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 14-16

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 17-19

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 20-21

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 22-23

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 24-25

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 26-27

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 28-29

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 30-31

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 32

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 33 PN1: HÀNG THẬT GIÁ THẬT

Ngự sử đại nhân xông pha trên con đường phản đối đoạn tụ – CHƯƠNG 34 PN2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here