Cái gì? hắn có sở thích XX?

0
213

TỰA: CÁI GÌ? HẮN CÓ SỞ THÍCH XX!

TÁC GIẢ: NGỮ TỊCH

THỂ LOẠI: ĐAM MỸ, DỤ THỤ, NHƯỢC CÔNG CƯỜNG THỤ (lạ chưa), ĐIỀM VĂN, ẤM ÁP(?), HE

EDIT: peasias

Tóm tắt: Liêm Nho, dáng người không cao lắm, là một viên chức nhỏ diện mạo bình thường. Không phải là người nghiện thuốc, cũng không xem rượu như mạng sống của mình. Không có bất cứ sở thích bất lương nào, nhưng, thật không khéo, hắn giống như một vật lạ — có ….Luyến nhũ tình kết!(aka sở thích yêu v*, ngực, đầu nhũ v..vv)

MỤC LỤC

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 1

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 2

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 3

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 4

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 5

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 6

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 7

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 8

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 9

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 10

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 11

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 12

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 13

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 14:

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 15

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 16

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 17

Cái gì, hắn có sở thích XX – CHƯƠNG 18

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here