Võng du chi cao thủ bất tịch mịch

0
187

Tác giả:  Ẩn nặc lan san

Thể loại: võng du, hài hước ấm áp, 1×1, HE

Dịch: Tịt

Văn án

Không phải oan gia không gặp nhau, hai cao thủ làm bạn tri kỷ (? ) đã lâu , vậy mà cùng ở trong một server lại hiếm khi cùng nhau xuất hiện!

NONO, còn chưa cùng nhau xuất hiện đã làm chuyện xấu , nếu hợp lại với nhau thì không phải là liền về với ông bà để kết hôn?

Thần Thần: Thực ra trước kia nếu không gặp tên khốn kiếp nhà anh, tôi vẫn là một người rất bình thường, các anh nói tôi ngạo kiều (vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu)? Tôi không thừa nhận ! ! ! !

Yêu Nhất: Cậu ngạo kiều, thực sự.

Thần Thần: Anh mới ngạo kiều, cả nhà anh đều là ngạo kiều.

Yêu Nhất: Đúng đúng đúng, cậu cũng là người nhà tôi mà.

★★★Game bàn phím ★★★

Nội dung nhãn: tình hữu độc chung vui mừng oan gia

Tag chính: vai chính: La Tường, Yêu Nhất Thần Thoại ┃ vai phụ: Thần Thoại Trư Trư, Hồng Biến Thiên Hạ, ┃ khác: võng du

MỤC LỤC

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 1

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 2

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 3

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 4

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 5

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 6

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 7

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 8

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 9

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 10

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 11

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 12

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 13

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 14

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 15

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 16

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 17

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 18

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 19

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 20

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 21

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 22

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 23

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 24

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 25

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 26

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 27

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 28

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 29

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 30

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 31

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 32

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 33

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 34

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 35

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 36

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 37

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 38

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 39

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 40

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 41

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 42

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 43

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 44

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 45

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 46

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 47

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 48

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 49

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 50

Võng du chi cao thủ bất tịch mịch – CHƯƠNG 51

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here