Vi thần rất bận

0
100

Tên gốc: Vi thần ngận mang

 

Tác giả: Nguyên Dĩ Thành Tích

 

Thể loại: trung thiên đam mỹ cổ trang, cung đình hầu tước cận thủy lâu thai, 1×1, muộn tao thừa tướng công x biệt nữu đế vương thụ, moe tiêu khiển văn, HE.

 

Dịch: Tiểu Diệp Thảo

 

Văn án:

Hoàng đế (giận tái đi): “Thừa tướng đại nhân, trẫm bảo ngươi đến ngự thư phòng, vì sao ngươi không chịu tuân lệnh? Chẳng lẽ trẫm phải tự mình đến thỉnh ngươi mới được hay sao?”

Thừa tướng (sắc mặt nghiêm túc, miệng lưỡi nhà quan): “Bệ hạ bớt giận, những ngày này quốc sự bận rộn, vi thần thực sự không rảnh đến thăm.”

Hoàng đế (giận quá hóa cười): “Hay thay một câu “quốc sự bận rộn”! Vậy thì mang quốc sự của ngươi đến ngự thư phòng trẫm mà bận!”

Thừa tướng (không nhanh không chậm): “Bệ hạ tại, vi thần sẽ phân tâm.”

Hoàng đế (mừng rỡ, ngữ điệu chuyển thành ôn nhu mềm mại, kề sát tới bên người thừa tướng): “Trẫm… cho ngươi phân tâm.”

Thừa tướng (khẽ gọi): “Bệ hạ…” (thấp giọng thì thầm, giọng mang trêu đùa) “Bệ hạ quốc sự bận rộn, vi thần không dám làm bệ hạ phân tâm.”

Hoàng đế (giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng còn đang kiệt lực khống chế chính mình): “Ngươi! Trẫm muốn thôi quan ngươi!”

Thừa tướng (thản nhiên, tính sẵn trong lòng): “Tạ bệ hạ thánh ân. Vi thần bãi quan xong sẽ phản hương quy điền ngay.”

Hoàng đế (giận dữ, không để ý tôn nghiêm): “Ngươi! Ngươi mơ thật đẹp! Trẫm lại chẳng thôi ngươi, trẫm phạt bổng lộc ngươi!”

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 1)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 2)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 3)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 4)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 5)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 6)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 7)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 8)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 9)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 10)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 11)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 12)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 13)

Vi thần rất bận – BẢO VỆ: VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 14)

Vi thần rất bận – VI THẦN RẤT BẬN (CHƯƠNG 15)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here