Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn

0
141

Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn

Độ dài: 85 chương

Tình trạng raw: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Edit: Luna

Beta: Tran Yesu

Văn án

Đế quốc tướng quân Corrine là một người cực kỳ mê sắc, mà bầu bạn của hắn Iven lại nghiêm cẩn đến cứng nhắc.

Tất cả mọi người biết bọn họ tại đêm tân hôn ký một hiệp ước, đợi tướng quân tìm được bầu bạn lý tưởng, bọn họ lập tức ly hôn.

Năm năm sau, Iven vẫn chưa mang thai, mà bầu bạn lý tưởng của Corrine đã xuất hiện, ly hôn đã thành sự thật được định trước.

Ngày đó ký hiệp ước ly hôn, Iven đột nhiên phát hiện mình mang thai…

Kỳ thực đó là một câu chuyện cẩu huyết mang bầu chạy đi… Câu chuyện cẩu huyết này cực manh (moe), nhất định phải thử xem →_→

( kết cục HE, không đổi công. )

Nội dung nhãn: Ngược luyến tình thâm, sinh tử, tương lai, cơ giáp

Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Corrine, Iven ┃ phối hợp diễn: Ryan, Margaret, Roy, James, Daniel, Kontanstin ┃ cái khác: Không đổi công

Biên tập đánh giá:

Đế quốc tướng quân Corrine là một người cực kỳ mê sắc, mà bầu bạn của hắn Iven lại nghiêm cẩn đến cứng ngắc. Tất cả mọi người biết bọn họ tại đêm tân hôn ký một bản hiệp ước: đợi khi tướng quân tìm được bầu bạn lý tưởng, bọn họ lập tức ly hôn. Năm năm sau, Iven vẫn chưa có thai, mà bầu bạn lý tưởng của Corrine đã xuất hiện, ly hôn đã thành sự thật định trước. Ngày đó ký hiệp ước ly hôn, Iven đột nhiên phát hiện mình mang thai…

Đây là một chuyện ly hôn rồi mang bầu chạy, chuyện này bắt đầu từ năm năm sau, Iven đối phần tình cảm này đã tuyệt vọng, sau đó lựa chọn ra đi, mang theo bánh bao nhỏ, bắt đầu một cuộc sống mới. Bộ này có thêm khuynh hướng kịch tình cảm, giảng thích biến hóa tình cảm của hai diễn viên: Một khi mất đi lúc đó mới biết quý trọng, sau đó dần dần học được thế nào là yêu; một người bị tổn thương thật sâu từ yêu đến tổn thương, lạnh lùng mà chống đỡ. Tác giả hành văn tinh tế, tình tiết cảm động.

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 1: NĂM NĂM

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 2: KHÔNG YÊU

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 3: LY HÔN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 4: MANG THAI

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 5: TUYỆT VỌNG

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 6: TƯỚNG QUÂN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 7: TRỌNG SINH (SỐNG LẠI)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 8: RYAN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 9: CÔNG NHỊ (CÔNG THỨ HAI)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 10: BẬN RỘN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 11: TRANH CHẤP

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 12: ROY

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 13: XEM PHIM

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 14: MAY MẮN?

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 15: ĐẾN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 16: KHÔI PHỤC

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 17: TUYỂN CHỌN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 18: HẠNH PHÚC

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 19: GẶP MẶT

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 20: NGHỈ PHÉP

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 21: PHI THUYỀN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 22: GẶP NẠN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 23: CHẠY TRỐN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 24: CHÂN TƯỚNG

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 25: THỨC TỈNH

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 26: YẾN HỘI

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 27: PHỤ TỬ (CHA CON)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 28: ĐIỆN THOẠI

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 29: HIỂU LẦM

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 30: HIỂU LẦM (TIẾP THEO)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 31:TUYỆT VỌNG

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 32: TRỞ VỀ

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 33: THÔI MIÊN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 34: XẢO NGỘ (TÌNH CỜ)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 35

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 36: CỰ TUYỆT

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 37: THỎA HIỆP

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 38: TÁI HIỆN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 39: NÓI RÕ

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 40: UỐNG THUỐC

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 41: XẢO NGỘ

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 42: CHÂN TƯỚNG

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 43: GẶP LẠI

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 44: LẤY LÒNG

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 45: NGUY HIỂM

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 46: TÌNH ĐỊCH

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 47: CẦU TRỢ

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 48: TÌNH XƯA

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 49: BỆNH TÌNH

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 50: PHẪU THUẬT

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 51: HƯ HUYỄN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 52: BẮT CÓC

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 53: CỨU MẠNG

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 54: CHIẾN TRANH

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 55: GẶP LẠI

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 56: QUỶ KẾ

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 57: KHAI CHIẾN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 58: TÙ BINH

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 59: ĐÊM TRƯỚC

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 60: LẺN VÀO

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 61: GIẢI CỨU

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 62: KẾT THÚC

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 63: TỬ CỤC

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 64: TÍN NHIỆM

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 65: ẢNH CHỤP CHUNG

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 66: BÀN TAY ĐEN (KẺ PHẢN DIỆN)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 67: BỘC QUANG (RA ÁNH SÁNG)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 68: KHUYẾT ĐIỂM

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 69: NGUY CƠ

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 70: HARRY

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 71: CHẤM DỨT

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 72: THÔI MIÊN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 73: GIẢI CỨU

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 74: SINH TỬ

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 75: ĐOÀN VIÊN

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 76: CẦU HÔN (THƯỢNG)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 77: CẦU HÔN (HẠ)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 78: KẾT HÔN 〔 HOÀN)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 79: CHỬ PHU

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 80: PHIỀN NÃO CỦA BÁNH BAO LỚN (PHIÊN NGOẠI)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 81: THÂN THẾ CỦA IVEN (THƯỢNG)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 82: THÂN THẾ CỦA IVEN (HẠ)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 83: BÁNH BAO LỚN, BÁNH BAO NHỎ (ĐOẠN NGẮN HAI NGƯỜI)

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 84: BÁNH BAO NHỎ THÂM TRẦM

Toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn – CHƯƠNG 85: ROY VS HEBER 〔 PHẢN CÔNG, DỊ TRANG, THẬN NHẬP)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here