Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu

0
534

 Tác giả: Yêu Thương Hải


Edit: Zombie cưỡi lợn

Beta: Khanhky

Thể loại: Báo thù rửa hận, mạt thế, dị năng, trùng sinh, tu chân, thanh thủy văn, HE, 1vs1, cường cường.

Số chương: 139 chương

Nhân vật chính: Mộ Lê Thần, An Dương và một số diễn viên khác :v

VĂN ÁN

Mộ Lê Thần tại thời điểm mạt thế là người đầu tiên bị lây nhiễm trở thành tang thi, nhưng hắn bất đồng với mấy cái xác không hồn kia, hắn là tang thi cao cấp có ý thức, biết tự chủ.

Hắn đã nhịn xuống cái nhu cầu sinh tồn ăn thịt uống máu mà bảo hộ thân nhân cùng ái nhân của mình. Cho đến khi an toàn tới được căn cứ, chính mình lại bị thân nhân cùng ái nhân đó bán đến sở nghiên cứu để đổi lấy áo cơm và sinh hoạt nhàn nhã.

Chờ đợi mười năm tại sở nghiên cứu, mười năm này hắn bị các loại thực nghiệm tra tấn sống không bằng chết, mang trong mình một loại cừu hận điên cuồng, hắn nhịn không được thiêu đốt Hồn tinh, hủy diệt căn cứ đồng thời cũng kết thúc cuộc sống vốn không phải là một con người của hắn nữa.

… Nhưng sau lần tự bạo, Mộ Lê Thần hắn lại trở về thời điểm vừa mới biến dị… Đối với nhân loại mang theo cừu hận, hắn từng bước đạp lên trở thành thống lĩnh tang thi, thực hiện kế hoạch hủy diệt đi nhân loại dơ bẩn!

Dù trong lòng mang theo nỗi hận thù hừng hực như lửa đốt, cùng nhân loại đồng quy vu tận cũng không tiếc, nhưng Mộ Lê Thần hắn không có nghĩ đến tại thế đạo mà hắn đánh mất nhân tính cư nhiên còn có thể tìm thấy một phần làm cho hắn mềm lòng, ấm áp!

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [ PHỤC CỪU] CHƯƠNG 1_ MANG THEO CỪU HẬN TRỌNG SINH

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 2: CUỘC CHƠI BẮT ĐẦU

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 3: MỘ GIA

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 4: AN DƯƠNG THẦM MẾN

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 5: CHÚNG TA CÙNG NHAU ĐI

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 6: PHỦNG SÁT

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 7: BỨC BÁCH

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 8: LY GIÁN THÀNH CÔNG

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 9: CƯ TRÚ

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 10: BÍ MẬT SỢI DÂY CHUYỀN NGỌC BÍCH

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 11: NGÂN SẮC LIÊN TỬ

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 12: MỘ THANH LOAN

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 13: MẠT THẾ LÀ CÁI GÌ…

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 14: KHÔNG GIAN

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 15

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 16

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 17

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 18

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 19

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 20

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 21

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 22

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 23

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 24

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 25

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 26

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 27

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 28

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 29

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 30

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 31

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 32

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 33

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 34

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 35

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 36

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 37

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 38

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 39

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 40

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 41

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 42

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 43

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 44

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 45

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 46

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 47

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 48

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 49

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 50

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 51

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 52

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 53

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 54

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 55

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 56

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 57

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 58

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯỜNG 59

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 60

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 61

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 62

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 63

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 64

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 65

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 66

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 67

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 68

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 69

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 70

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 71

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 72

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 73

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 74

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 75

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 76

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 77

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 78

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 79

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 80

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 81

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 82

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 83

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 84

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 85

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 86

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 87

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 88

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 89

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 90

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 91

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 92

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 93

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 94

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 95

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 96

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 97

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 98

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 99

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 100

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 101

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 102

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 103

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 104

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 104

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 105

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 106

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 107

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 108

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 109

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 110

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 111

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 112

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 113

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 114

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 115

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 116

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 117

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] PHIÊN NGOẠI: AN DƯƠNG – KIẾP TRƯỚC

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 118

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 119

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 120

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 121

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 122

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 123

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 124

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 125

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 126

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 127

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 128

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 129

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 130

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 131

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 132

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 133

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 134

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 135

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 136

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 137

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 138

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu – [PHỤC CỪU] CHƯƠNG 139

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here