Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình

0
97

Tác giả: Hạ Hạ Vũ

 

Editor: Earl Panda

 

Thể loại: hài, nghiêm cẩn đần độn công x thoát tuyến thụ

 

Tình trạng: Hoàn thành.

 

 

.

 

Văn án.

 

Mộ Thần là một tên otaku chính hiệu, thường ngày chẳng có chuyện gì làm, chỉ thích lượn weibo.

 

Bạn trai yêu dấu của cậu là trúc mã quen biết từ nhỏ, một tên cứng nhắc chẳng mấy khi rớ đến internet.

 

Hết thảy nguyên nhân đều khởi nguồn từ lần đầu tiên bị honey thị sát weibo…

 

Vì sao?

 

Chỉ vì một câu: “Như Ngân đại đại, êm muốn gả cho anh!!!” khiến ai đó ăn dấm chua.

 

.

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P1]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P2]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P3]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P4]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P5]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P6]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P7]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P8]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P9]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P10]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P11]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P12]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P13]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P14]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P15]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P16]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [P17]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [PN1]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [PN2]

Khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình – KHI BF YÊU DẤU THỊ SÁT WEIBO CỦA MÌNH! [PN3+4]

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here