[Harry Pottter đồng nhân] – Tôi chỉ là Harry

0
141

Tôi chỉ là Harry

Tác giả: Nguyệt Tiểu Hạc

Dịch: QT + Google

Edit: Ellie

Thể loại: đam mỹ, đồng nghiệp văn, xuyên không (HP xuyên qua Twilight)

Văn án

Cuối cùng,Harry cũng hoàn thành sứ mệnh của Cứu Thế Chủ,lại bị Lời Nguyền Giết Chóc phản lại, không ngờ lại xuyên qua Twilight,gặp được bác sĩ Carlisle ôn nhu.

Tác giả: Trong bài viết này,Carlisle và Esme là anh em,để không ảnh hưởng đến couple thì đành phải ủy khuất Esme vậy.

MỤC LỤC

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 1

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 2

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 3

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 4

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 5 + CHƯƠNG 6

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 7

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 8 + 9

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 10

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 11 + 12

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 13

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 14

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 15

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 16

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 17

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 18

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 19

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 20

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 21

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 22 + 23

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 24 + 25

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 26 + 27

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 28

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 29 + 30

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 31 — 32

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 33 — 34

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 35

Tôi chỉ là Harry – [TCLH] CHƯƠNG 36 — 37

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here