Beautiful

0
201

Tác giả: Cửu Dạ

Edit: Thiên Ly

Thể loại: Cận hiện đại, nhất công nhất thụ, HE

Văn án

Nam phó hoàn mỹ biến thân tình nhân hoàn mỹ

Người nọ nói thương y, đặt tay lên trái tim y mà nói rằng: ở đây, chính là chỗ ta muốn có.

Ân huệ lại thêm sùng bái,

Tam hoàng tử Tử Liên không được sủng ái bất ngờ mua về 1 tiểu người hầu ── Kim,

Về sau, ân… trở thành 1 đại cẩu trung thành và tận tâm, đá cũng đá không đi, bỏ cũng không xong.

Bởi vì người hầu này quá mức mỹ lệ lại hoàn mỹ khiến người khác lóa mắt, thế lực khắp nơi đều triển khai cuộc chiến tranh đoạt mỹ nhân, ta van ngươi, hắn đều đã nghèo đến mức chẳng còn lại gì a ~

Ước mơ của tam hoàng tử chính là cuộc sống bình dị, ba, ba, ba, từ từ đã tan thành bọt biển…

Càng hỏng bét chính là, cuối cùng đại BOSS mới xuất hiện!

Cái này, có thể nào không cần quan tâm đến phương pháp chăm sóc động vật cứ vậy mà thả hắn đi hay không a?

 

Mục lục

Beautiful – CHƯƠNG 1.1

Beautiful – CHƯƠNG 1.2

Beautiful – CHƯƠNG 1.3

Beautiful – CHƯƠNG 2.1

Beautiful – CHƯƠNG 2.2

Beautiful – CHƯƠNG 2.3

Beautiful – CHƯƠNG 3.1

Beautiful – CHƯƠNG 3.2

Beautiful – CHƯƠNG 3.3

Beautiful – CHƯƠNG 4.1

Beautiful – CHƯƠNG 4.2

Beautiful – CHƯƠNG 4.3

Beautiful – CHƯƠNG 5.1

Beautiful – CHƯƠNG 5.2

Beautiful – CHƯƠNG 5.3

Beautiful – CHƯƠNG 6

Beautiful – CHƯƠNG 7

Beautiful – CHƯƠNG 8

Beautiful – CHƯƠNG 9

Beautiful – CHƯƠNG 10

Beautiful – CHƯƠNG 11

Beautiful – CHƯƠNG 12

Beautiful – CHƯƠNG 13

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here