Tuyệt kiếm lộng phong

0
189

Tác giả : Ma Yên

Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)

Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, nội chiến, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ, HE….

Tình trạng nguyên tác : 3 tự + 116 chương + một số phiên ngoại.

Tình trạng bản dịch : Hoàn

Tóm tắt:

Minh Sùng Trinh năm thứ 13 (1640), ven ngoại ô,Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây đại hạn, tạo thành thảm kịch “Nhân tương thực” (Người với người ăn thịt lẫn nhau)

7 tuổi, Liễu Như Phong vì mẫu thân cùng muội muội, bán mình cho Tứ công tử Tuyệt Cốc Nam Cung Thiên Mạc, gia nhập Tuyệt Cốc cùng lời thề vĩnh viễn trung thành.

Trải qua huấn luyện ngặt nghèo, Như Phong trở thành 1 cao thủ, 1 sát thủ, 1 ám vệ….

8 năm gặp lại, Nam Cung Thiên Mạc luyện công thất bại, trở nên điên dại… Lời thề xưa trói buộc, Liễu Như Phong nguyện ở lại bên Thiên Mạc, chỉ cần là vì hắn, giết người khác cũng được, giết chết chính mình cũng được, mạng này là thuộc về hắn…

Tuyệt kiếm lộng phong – Tiết tử

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 1

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 2

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 3

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 4

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 5

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 6

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 7:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 8:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 9:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 10:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 11:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 12:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 13:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 14:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 15:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 16:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 17:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 18:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 19:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 20:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 21:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 22:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 23:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 24:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 25:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 26:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 27:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 28:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 29:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 30:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 31:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 32:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 33:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 34:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 35:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 36:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 37:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 38:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 39:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 40:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 41:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 42:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 43:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 44:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 45:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 46:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 47:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 48:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 49:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 50:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 51:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 52:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 53:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 54:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 55:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 56:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 57:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 58:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 59:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 60:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 61:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 62:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 63:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 64:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 65:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 66:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 67:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 68:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 69:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 70:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 71:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 72:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 73:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 74:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 75:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 76:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 77:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 78:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 79:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 80:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 81:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 82:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 83:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 84:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 85:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 86:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 87:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 88:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 90:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 90:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 91:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 92:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 93:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 94:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 95:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 96:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 97:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 98:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 99:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 100:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 100.1 PN1

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 101:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 102:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 103:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 104:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 105:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 105.1 PN2

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 106:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 107:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 108:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 109:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 110:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 111:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 112:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 113:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 114:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 115:

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 116

Tuyệt kiếm lộng phong – CHƯƠNG 117 PN3

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here