Ảm dạ ly du

0
87

Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc

Dịch: QT & Gugồ

Edit: Krait

Thể loại: Cổ trang, cung đình, xuyên không, thanh thủy văn.

Tình trạng bản gốc: 126 chương

Tình trạng bản dịch: Hết chính văn.

Văn án

Một đời náo động, đợi cho lưỡi đao lạnh như băng đâm vào da thịt mới rốt cuộc có thể thực sự mỉm cười.

Tái thế làm người, lại đáng tiếc không thể trốn thoát đoạn thị thị phi phi đã sớm định trước kia.

Không được quân vương sủng ái, hoàng tử trở thành chất tử, diện mạo mị hoặc thế gian cuối cùng có thể hoàn toàn lợi dụng.

Nhưng có ai lại dự đoán được, sự bắt đầu của kiếp sống chất tử, mới là sự khởi đầu cho vận mệnh luân hồi nơi dị thế.

Mục Lục

Ảm dạ ly du – TIẾT TỬ

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 1

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 2

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 3

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 4

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 5

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 6

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 7

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 8

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 9

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 10

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 11

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 12

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 13

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 14

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 15

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 16

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 17

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 18

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 19

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 20

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 21

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 22

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 23

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 24

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 25

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 26

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 27

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 28

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 29

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 30

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 31

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 32

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 33

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 34

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 35

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 36

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 37

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 38

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 39

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 40

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 41

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 42

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 43

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 44

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 45

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 46

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 47

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 48

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 49

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 50

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 51

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 52

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 53

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 54

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 55

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 56

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 57

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 58

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 59

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 60

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 61

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 62

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 63

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 64

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 65

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 66

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 67

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 68

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 69

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 70

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 71

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 72

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 73

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 74

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 75

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 76

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 77

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 78

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 79

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 80

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 81

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 82

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 83

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 84

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 85

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 86

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 87

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 88

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 89

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 90

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 91

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 92

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 93

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 94

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 95

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 96

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 97

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 98

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 99

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 100

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 101

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 102

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 103

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 104

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 105

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 106

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 107

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 108

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 109

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 110

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 111

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 112

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 113

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 114

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 115

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 116

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 117

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 118

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 119

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 120

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 121

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 122

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 123

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 124

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 125

Ảm dạ ly du – CHƯƠNG 126

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here