Tuyệt đối phục tòng

0
265

Tác giả : Quang Lam

Thể loại chung : Hiện đại / cảnh tham hắc đạo/ HE

Văn án :

Nếu hỏi ta hi sinh hết thảy là vì cái gì? Ta sẽ không chút do dự mà trả lời, đó là bởi vì ngươi.”

Chính mình nhận thức nam nhân này, chính mình cư nhiên cùng nam nhân này lên giường ?

Ai kêu hắn ủy khuất chính mình như vậy,  khẩu khí này hắn nghĩ như thế nào đều nuốt chẳng xong !

Đồ vật của ta chỉ có ta mới có thể bính, người khác, cút ngay.

Cho tới nay sùng bái một người nam nhân như vậy, cư nhiên là đệ khống*?

Vậy tại sao còn đem chính mình ăn xong rồi lau sạch, thậm chí nhất định còn muốn?

Còn cố tình để bản thân ngoan ngoãn dâng lên, không thể làm trái. . .

* đệ khống : Ý chỉ đối với em trai có tình cảm, ý muốn “cưng chiều, bảo hộ, thương mến” đặc biệt. ( Thank bạn Đậu bên VNS nhé :D)

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 1

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 2

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 3

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 4

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 5

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 6

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 7.

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 8

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 9

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 10

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 11

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 12

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 13

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 14

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 15

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 16

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 17

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 18

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 19

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 21

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 20

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 22

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 23

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 24

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 25

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 26

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 27

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 28

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 29

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 30

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 31

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 32

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 33

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 34

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 35

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 36

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 37

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 38

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 39

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 40

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 41

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 42

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 43

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 44

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 45

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 46 PN1

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 47 PN2

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 48 PN3

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 49 PN4

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 50 PN5

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 51 PN6

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 52 PN7

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 53 PN8

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 54 PN9

Tuyệt đối phục tòng – CHƯƠNG 55 PN10

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here