Tuyệt đối hấp dẫn

0
301

Tác giả : Quang Lam

Thể loại chung : Hiện đại / cảnh tham hắc đạo/ HE

Văn án :

Nếu hỏi ta hi sinh hết thảy là vì cái gì? Ta sẽ không chút do dự mà trả lời, đó là bởi vì ngươi.”

Chính mình nhận thức nam nhân này, chính mình cư nhiên cùng nam nhân này lên giường ?

Ai kêu hắn ủy khuất chính mình như vậy,  khẩu khí này hắn nghĩ như thế nào đều nuốt chẳng xong !

Đồ vật của ta chỉ có ta mới có thể bính, người khác, cút ngay.

Cho tới nay sùng bái một người nam nhân như vậy, cư nhiên là đệ khống*?

Vậy tại sao còn đem chính mình ăn xong rồi lau sạch, thậm chí nhất định còn muốn?

Còn cố tình để bản thân ngoan ngoãn dâng lên, không thể làm trái. . .

* đệ khống : Ý chỉ đối với em trai có tình cảm, ý muốn “cưng chiều, bảo hộ, thương mến” đặc biệt. ( Thank bạn Đậu bên VNS nhé :D)

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 1

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 2

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 3

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 4

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 5

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 6

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 7

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 8

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 9

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 10

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 11

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 12

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 13

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 14

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 15

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 16

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 17

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 18

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 19

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 20

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 21

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 22

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 23

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 24

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 25

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 26

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 27

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 28

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 29

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 30

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 31

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 32

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 33

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 34

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 35

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 36

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 37

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 38

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 39 PN1

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 40 PN2

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 42 PN4

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 41 PN3

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 43 PN5

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 44 PN6

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 45 PN7

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 46 PN8

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 47 PN9

Tuyệt đối hấp dẫn – CHƯƠNG 48 PN10

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here