Tử dạ tình triền

0
490

Tác giả : Dục Hiểu

Thể loại: hiện đại, cao H, sinh tử,sản nhũ, huynh đệ niên thượng, có ngược (nhưng mà ít nhắm ko ăn nhằm gì đâu hehehe), 1×1, HE

NC : 19+ ( cơ mà ta mới 18 tội lỗi tội lỗi)

Edit: wonkyu (lần đầu edit nên có gì nhầm lẫn hoặc nếu ko hay thì mong mọi người góp ý nha ^^)

CP : Lục Tử Hiên × Tô Dạ

Truyện liên quan: Song sinh ác ma

Văn án :

Hồ ly tinh, muốn nam nhân như vậy, vậy để ca ca đến thỏa mãn em đi.

 

Bộ này qả thực rất …,cực kì cực kì nhiều cảnh H của hai anh em nhà này,ta ngồi edit mà mất cao nhiêu lít máu rồi. Ta cảnh báo rồi đó ai xông vào cũng đừng trách ta ko bảo ^^ Nhớ chuẩn bị khăn giấy và bịch máu dự trữ bên cạnh hôhô.

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 1

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 2

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 3

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 4

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 5

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 6

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 7

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 8

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 9

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 10

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 11

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 12+13

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 14

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 15

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 16

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 17

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 18

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 19

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 20

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 21

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 22

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 23

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 24

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 25

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 26

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 27

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 28

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 29

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 30

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 31

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 32

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 33

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 34

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 35

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 36

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 37

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 38

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 39

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 40

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 41

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 42

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 43

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 44

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 45

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 46

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 47

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 48

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 49

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 50

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 51

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 52

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 53

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 54

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 55

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 56

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 57

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 58

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 59

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 60

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 61

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 62

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 63

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 64

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 65

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 66

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 67

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 68

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 69

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 70

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 71

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 72

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 73

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 74

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 75

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 76

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 77

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 78

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 79

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 80

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 81

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 82

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 83

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 84

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 85

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 86

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 87

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 88

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 89

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 90

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 91

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 92

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 93

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 94

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 95

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 96

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 97

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 98

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 99

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 100

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 101

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 102

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 103

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 104

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 105

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 106

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 107

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 108

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 109

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 110

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 111

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 112

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 113

Tử dạ tình triền – CHƯƠNG 114 PN1

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here