Trọng sinh chi thị ái hành hung

0
456

Tác giả: Tây Tử Tự

Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, phúc hắc công x ngốc manh thụ, 1×1, HE.

Edit: Koliz

Tình trạng: Hoàn (56 chương + 13 PN)

Nguồn raw & qt: Gekkabijin

Văn án

Nguyên danh [Kịch độc mộng cảnh]

Văn Trình chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị chính người yêu của mình giết chết.

Mà sau khi cậu chết, mới phát hiện chuyện tuyệt đối không thể tin không phải là sự lãnh huyết của Úc Lâm Phi, mà là chuyện — cậu biến thành một con mèo.

Biến thành mèo thì cũng được, nhưng vì cái gì cậu còn bị Úc Lâm Phi mang về nuôi dưỡng?

Nhưng lại gặp phải vô số đả tích ngoài sáng trong tối… Thần a, Văn Trình hứa nguyện, cậu thầm nghĩ chỉ ngoan ngoãn làm một con mèo a!

Khi mặt nạ của người yêu tầng tầng bong ra từng mảng là lúc, Văn Trình mới tuyệt vọng phát hiện, nguyên lai này do một ít người khởi sướng, cư nhiên phải…

Tuyệt vời mộng cảnh mang theo kịch độc, như thế nào lại thành một bộ cảnh đẹp?

Nhân vật chính: Văn Trình | Phối hợp diễn: Úc Lâm Phi | Thứ khác: biến thành mèo.

 

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 1: BỞI VÌ YÊU

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 2: CHỦ NHÂN MỚI

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 3: MEO Ô, CON NGƯỜI ĐỀU LÀ KẺ LỪA GẠT.

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 4: NUÔI MÈO KHÔNG HỀ DỄ.

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 5: CHỊU KHỔ LĂNG NHỤC

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 6: NỮ NHÂN VÀ MÈO

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 7: HÀNG ĐÊM ĐÊM DÀI TRẦM

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 8: NGƯƠI KHÔNG HIỂU NỖI ĐAU CỦA TA

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 9: QUAY CUỒNG ĐI, MÈO CON

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 10: ĐEM NGƯƠI ĐẠP XUỐNG GIƯỜNG

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 11. MÈO TRÔNG NHÀ

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 12. MÈO CON SINH BỆNH

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 13: HÔN MÊ

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 14: ÚC LÂM PHI VÀ TÔ DUY HI

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 15: KHỎI BỆNH

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 16: NÓI CHUYỆN

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 17: KHI DỄ MÈO CON — NGƯƠI CHẾT

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 19: HAMI VÀ VĂN TRÌNH

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 18: ‘NGƯỜI’ MỚI TỚI

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 20: HAMI CHÂN ÁI*

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 21: KHÔNG THỂ GÂY RỐI VỚI MÈO

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 22: MÈO BỊ CHÍCH, ĐẦY MẶT TỬ TƯỚNG*.

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 23: TIÊM… ĐÂY.

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 24. BẮT ĐẦU GỢN SÓNG* VÀ HAMI RỜI ĐI

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 25. MÙI HƯƠNG KỲ QUÁI

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 26. LÒI ĐUÔI?

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 27. TÂM KẾ CỦA PHỤ NỮ

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 28. TIỂU HẮC LƯU LẠC KÍ (1)

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 29. TIỂU HẮC LƯU LẠC KÍ (2)

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 30. TIỂU HẮC LƯU LẠC KÍ (3)

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 31. TIỂU HẮC LƯU LẠC KÍ (4)

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 32. TRỞ VỀ

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 33. BỌ CHÉT

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 34. BẠC HÀ MÈO CÁI GÌ

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 35. THƯỜNG TRỞ LẠI THĂM NHÀ MỘT CHÚT

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 36. ỐC BIỂN CÔ NƯƠNG CHI MÊ

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 37. XUNG ĐỘT

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 38. TỨC PHỤ

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 39. MÈO TRONG ĐOẠN GHI HÌNH

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 40. CHÂN THẬT

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 41. THỰC BI THƯƠNG

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 42. QUÊN ĐI

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 43. TIỂU TAM NHI

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 44. XEM TRÒ VUI

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 45. RÕ RÀNG

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 46. MÈO CON CÙNG NGƯỜI

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 47. XẤU HỔ CÁI GÌ

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 49: LỬA GIẬN (1)

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 48. SINH ĐÔI

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 50. LỬA GIẬN (2)

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 51. DI CHỨNG

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 52. VỀ THĂM NHÀ MỘT CHÚT

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 53. TỚI GẦN

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 54. BÃO TỐ

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 55. BĂNG ĐIỂM

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 56. CỞI BỎ

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 57. PHIÊN NGOẠI ÚC LÂM PHI – THIỆT NHIỀU THIỆT NHIỀU GOZILLA (1)

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 58. PHIÊN NGOẠI ÚC LÂM PHI – THIỆT NHIỀU THIỆT NHIỀU GOZILLA (2)

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 59. PHIÊN NGOẠI ÚC LÂM PHI — THIỆT NHIỀU THIỆT NHIỀU GOZILLA (3)

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 60. PHIÊN NGOẠI TÔ DUY HI — CUỘC ĐỜI NÀY HÔN MÊ (1) …

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 61. PHIÊN NGOẠI TÔ DUY HI — CUỘC ĐỜI NÀY HÔN MÊ (2)…

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 62. PHIÊN NGOẠI TÔ DUY HI — CUỘC ĐỜI NÀY HÔN MÊ (3)…

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 63. PHIÊN NGOẠI TÔ DUY HI — CUỘC ĐỜI NÀY HÔN MÊ (4)…

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 64. PHIÊN NGOẠI TÔ DUY HI — CUỘC ĐỜI NÀY HÔN MÊ (5)…

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 65. PHIÊN NGOẠI TÔ DUY HI — CUỘC ĐỜI NÀY HÔN MÊ (6)…

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 66. PHIÊN NGOẠI TÔ DUY HI — CUỘC ĐỜI NÀY HÔN MÊ (7)…

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 67. PHIÊN NGOẠI TÔ DUY HI — CUỘC ĐỜI NÀY HÔN MÊ (8)…

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 68. PHIÊN NGOẠI CƠM — MEO Ô MEO Ô MEO Ô (1)…

Trọng sinh chi thị ái hành hung Tây Tử Tự (full) – CHƯƠNG 69. PHIÊN NGOẠI CƠM — MEO Ô MEO Ô MEO Ô (2)…

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here