Trọng sinh chi Hàn Kỳ

0
1190

Trọng sinh chi Hàn Kỳ

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Hương Tử

Nhân vật chính: Hàn Kỳ, Chu Minh Hàm

Phối hợp diễn: Lý Duy Thâm, Tô Ngữ, Hàn Thúy Thúy

Nội dung | hiện đại trọng sinh, sinh tử, tình hữu độc chung, cường thủ hào đoạt, ngạo kiều lạnh lùng thụ X phúc hắc trung khuyển công.

Tình trạng bảng gốc: hoàn

Tình trạng edit:hoàn

Văn án

Hàn Kỳ đời trước cuộc sống thấp kém, không tôn nghiêm, thậm chí bị cha mẹ chán ghét mà vứt bỏ. Mối tình thắm thiết với một người cũng bị ném đi như giày rách, Hàn Kỳ khóc nháo quá, cầu xin quá cuối cùng chạy không khỏi vận mệnh bị đem tặng. Tất cả nguyên nhân cũng vì thân phận thấp kém cùng dị dạng thân thể mà thôi!

Vì đã nhìn thấu nhân sinh, hắn không hề hy vọng xa vời! Lại cố tình bị vị hôn thê tân nhậm kim chủ một phen tức giận đuổi về mười tám năm trước lúc hắn bị cha mẹ vứt bỏ một khắc kia! Hàn Kỳ yên lặng tưởng cả đời này không thể thay đổi thân thể của chính mình cũng không muốn sống lại thân phận ti tiện kia, tuyệt đối không đi vào vết xe đổ kiếp trước!

Song tính sinh tử, độc giả thận nhập!

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 1

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 2

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 3

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 4

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 5

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 6

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 7

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 8

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 9

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 10

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 11

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 12

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 13

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 14

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 15

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 16

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 17

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 18

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 19

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 20

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 21

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 22

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 23

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 24

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 25

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 26

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 27

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 28

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 29

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 30

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 31

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 32

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 33

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 34

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 35

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 36

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 37

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 38

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 39

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 40

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 41

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 42

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 43

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 44

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 45

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 46

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 47

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 48

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 49

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 50

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 51

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 52

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 53

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 54

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 55

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 56

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 57

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 58

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 59

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 60

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 61

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 62

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 63

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 64

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 65

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 66

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 67

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 68

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 69

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 70

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 71

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 72

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 73

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 74

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 75

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 76

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 77

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 78

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 79

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 80

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 81

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 82

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 83 PN1: NHÂN QUẢ KIẾP TRƯỚC (1)

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 84 PN2: NHÂN QUẢ KIẾP TRƯỚC (2)

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 85 PN3

Trọng sinh chi Hàn Kỳ – CHƯƠNG 86 PN4: “HẠNH PHÚC” SINH HOẠT THIÊN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here