Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

0
432

By: Hạm Đạm Hoa Khai 

Edit: Quỳnh

Lời tác giả: 

Chỉ đơn giản là câu chuyện giữa Tổng tài Tống Đình Phàm và cậu chủ Trần Lâm của cửa hàng mắt kính. Mới đầu là vô tình, sau lại nhiều lần vô tình nữa, nên chuyện gì đến sẽ đến

Tôi hi vọng dưới ngòi bút của mình, có thể làm cho hai người thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông…

PS: Tên của bộ truyện này đến khi kết thúc còn có thể thay đổi, kì thật tôi cũng không phải người thường đặt được tên hay cho tác phẩm. Trước kia tâm trí đều dồn vào nội dung truyện, tên cũng chưa nghĩ tới. Khi đang viết nửa chừng tôi mới chú ý đến vấn đề này, :|||

Mong mọi người rộng lượng, cúi 90 độ cảm tạ vạn phần …..

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 1

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 2 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 3

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 4

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 5

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 6

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 7 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 8

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 9 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 10

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 11 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 12

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 13

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 14

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 15

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 16

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 17 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 18

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 19

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 20

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 21 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 22

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 23  

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 24  

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 25 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 26  

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 27 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 28  

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 29

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 30

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 31 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 32

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 33

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 34

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 35

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 36

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 37 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 38

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 39

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 40

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 41 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 42

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 43 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 44

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 45 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 46 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 47

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 48 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 49

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 50 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 51

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 52 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 53

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 54 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 55 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 56

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 57 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 58

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 59  

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 60 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 61

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 62 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 63

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 64 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 65 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 66

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 67

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 68

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 69  

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 70 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 71

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 72

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 73

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 74

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 75  

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 76

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 77            

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 78

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 79 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 80

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 81

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 82

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 83

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 84

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 85

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 86

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 87

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 88

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 89

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 90

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 91 

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 92

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 93 PN1: NGỮ CŨ ÔN LẠI

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông – CHƯƠNG 94 PN2: RỐT CUỘC AI LỖI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here